Értékelje a céget!
55 találat 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Világjátékok Alapítvány

Cím:
1053, Budapest Curia u. 3.
e-mail:
info@globalgames.hu
fax:
info@globalgames.hu
Tevékenység rövid leírása:
A szabadidősport és a művészet az egész társadalmat átfogó, nemzetközileg elterjedt értékteremtő tevékenység. Ezeket a gondolatokat és értékeket befogadva és támogatva a Világjátékok Alapítvány meg kívánja rendezni a Global Sports and Cultural Games-t.

Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda

Cím:
5600, Békéscsaba Kölcsey u. 15. és Ligeti Károly sor 16.
telefon:
66/441-061
telefon:
66/441-061
Tevékenység rövid leírása:
Óvodavezető: Dr. Péter Józsefné2004. szeptember 1-jétől a két intézmény integráltan működik.


A Kölcsey Utcai Óvoda 1952 óta fogadja a gyermekeket négy csoportban, nyolc óvodapedagógus foglalkozik a rájuk bízott kisgyermekek nevelésével, öt szakképzett dajka, takarító, karbantartó és óvodatitkár segítő munkájával.A Ligeti Sori Óvoda 1950 óta fogadja a gyermekeket, jelenleg két csoportban, négy óvodapedagógus foglalkozik a rájuk bízott kisgyermekek nevelésével, négy szakképzett dajka és karbantartó segítő munkájával.Nevelési célunk: A gyermeki személyiség egészére irányuló harmonikus fejlődés biztosítása az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével. Az egyéni képességek kibontakoztatása cselekvésre ösztönző élmények nyújtásával, a játék személyiségformáló szerepének hangsúlyozásával.


Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek szeretetteljes, meghitt, nyugodt, családias légkörben igényesen kialakított környezetben töltsék óvodás éveiket.


Meggyőződésünk, hogy a családokkal együttműködve lehet igazi eredményt elérni a gyermeknevelésben.Bemutatkozik a Kölcsey Utcai Óvoda
Nagy szeretettel köszöntjük az óvodánk iránt érdeklődő kedves édesanyákat, édesapákat, akik megtisztelnek bizalmukkal, és nevelőtársuknak választanak bennünket, kisgyermekük neveléséhez. Mit tapasztalhatnak, ha mellettünk döntenek?


Óvodánk a belvároshoz közel eső, csendes, kertváros jellegű részben helyezkedik el, bölcsőde és iskola közelében.
A játszóudvaron árnyakat adó gyönyörű évtizedes fák, bokrok, füves területek, fából készült mozgást és egyensúlyt fejlesztő játékeszközök biztosítják a gyermekek számára a sokszínű, tartalmas, szabad levegőn való tartózkodást.
A négy csoportszobánk, a hozzá tartozó helyiségek berendezési tárgyai kifejezik óvodánk arculatát, vonzódásunkat a természetes anyagok, az élő néphagyomány (szlovák is) és a művészetek iránt.
A nevelés egész folyamatát átszövi a néphagyomány őrzése és ápolása, melynek megvalósulásához keretet adnak az évszakhoz kapcsolódó ünnepkörök, jeles napok (pl. Mihály-napi vásár és szüreti mulatság, lucázás stb.).
Családias, szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben, kiváló szakmai felkészültségű óvodapedagógusok (fejlesztőpedagógusok, gyermektáncoktató, kismesterségek szakértője, bábos munkatárs, szlovák nyelven is nevelő, magas zenei képzettségű, mozgásfejlesztő) a szülők igénye alapján, életkor szerint szerveződő csoportokban foglalkoznak a gyermekekkel, szakképzett dajkák segítő munkájával.Saját, a mi óvodánkban járó kisgyermekek számára elkészített nevelési programunk a Játékvarázs. Nevelési gyakorlatunkban meghatározó a játék, a fejlődés és fejlesztés egyénre szóló biztosítása. A játékokból kiindulva kötetlen és kötött szervezésű foglalkozáson vesznek részt a gyermekek életkoruktól függően.
Pedagógiai hitvallásunk a szeretet, családias, egymásra figyelő, biztonságot nyújtó, a pozitív tulajdonságokat megerősítő, sokszínű, tevékeny óvodai élet.

Gyermekképünk: a jóra és szépre fogékony, egészséges, boldog gyermek.
Nevelési célunk: befogadó, alkotó, önmegvalósításra törekvő gyermekek nevelése, akik az óvodai nevelés végére képessé válnak a sikeres iskolai tanulásra.
1959 óta van hagyománya óvodánkban a szlovák nyelvi nevelésnek, mely nevelést a szülők igénye alapján minden évben megszervezünk.Intézményünk szolgáltatásai:gyermektánc

úszásoktatás

hitéletre nevelés (szülők igénye alapján)

Jól működő szülői közösség támogatja munkánkat, alapítvány segíti a feltételek javítását, fejlesztését.Az év bármely napján szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és gyermeküket óvodánkban.Bemutatkozik a Ligeti Sori ÓvodaSzeretettel várunk minden óvodáskorú kisgyermeket családias hangulatú óvodánkba, gyönyörű parkunkba, ahol még élvezhetik a természet közelségét.Óvodánk Békéscsaba egyik legszebb zöldövezetében található, a Ligeti Károly sor 16. szám alatt. Ebből az adottságból fakadóan alakítottuk ki legfőbb nevelési alapelvünket a természet szeretetére nevelést, az élő természet megfigyelését, megóvását a gyermekekkel együtt.


Óvodánk épületei kívül-belül rendezettek, esztétikusak.


A csoportszobák berendezési és játéktárgyai nagyrészt természetes anyagból készültek (fa, fonott bútorok, gyapjú).


Megfelelő minőségű és mennyiségű játékeszközeink a csoportokban biztosítják a gyermekek sokoldalú fejlődését a játéktevékenységek során. Mindkét csoport saját mosdóval, öltözővel rendelkezik.


Minden csoportban két óvónő neveli a gyermekeket, és egy dajka néni segíti munkájukat.


Óvodánkban kétféle nevelési módszerrel dolgozunk:


A Freinet pedagógiával egy csoportban a gyermeki személyiség egyéni kibontakoztatását csak a gyermek testi, lelki szükségleteivel, érzelmeivel, érzelmi életével összhangban tudjuk megvalósítani (önálló tevékenységválasztás, képességek maximális kibontakoztatása).A Waldorf-csoport személyiségközpontú pedagógián alapszik. Filozófiája: minden ember egyedi, egyszeri és megismételhetetlen. Törekszünk a tevékenységekkel olyan képességek, készségek kifejlesztésére, melynek saját személyiségük meghagyása mellett képessé teszik őket az iskolai ismeretek befogadására. Óvodánkban e két csoportban szlovák nyelvi nevelés is folyik.Kisgyermekem csak nézzél szerteszét,

éretted van itt minden, ami szép.

Miskolci Matura Gimnázium új magiszter gimin a neve

Cím:
3531, Miskolc Kiss Ernő út 19.
telefon:
06-46/530-328
telefon:
06-46/530-328
Tevékenység rövid leírása:
A Miskolci Matura 10 éve működő magángimnázium. A gimnáziumot alapítvány támogatja, melynek tulajdonában van az iskola színvonalas berendezésű, minden igényt kielégítő két emeletes korszerű épülete, ahol a termeken kívül konditerem, könyvtár, nyelvi labor, csoportszobák, számítástechnikai szaktanterem, büfé, klubszoba, az udvaron pihenő sarok, kosárlabda-, röplabda- és focipálya van.
A régió első magángimnáziuma megalakulásával, pedagógiai hitvallásával bizonyítja a jövő elvárásainak megfelelő magas színvonalú nevelés-képzés összhangjának ideális színterét. A magángimnázium céljai: reális, önismerettel rendelkező kreatív és döntésképes emberek nevelése, akik mind a továbbtanuláshoz, mind az önálló munkavállaláshoz megfelelő ismeretekkel rendelkeznek. A gimnáziumban az oktatás kis létszámú 15-20 fős osztályokban folyik évfolyamonként 1-1 osztályban. A 4. osztályos képzési rendszerben már az első évtől igény szerint tantárgyi és szakirányú fakultációra van lehetőség. A gimnázium elsősorban sikeres érettségire és továbbtanulásra készít fel. A klasszikus gimnáziumi formában a választható nyelvek az angol és a német emelt óraszámban. A kiscsoportos nyelvtanulás egyben felkészítés az állami nyelvvizsgára is. A számítástechnika oktatása első évtől emelt óraszámban lehetővé teszi a szoftver üzemeltetői, illetve gazdasági informatikai képzés megszerzését, amit vállalkozói ismeretekkel egészíthetnek ki tanulóik. A gimnáziumban a tanuláshoz önismereti körök, illemtanórák, aerobik foglalkozások, sítáborok, úszás, tenisz, lovaglás, nyári vízitábor, művészeti szakkörök, tánc, énekkar kapcsolódik. A gimnázium legfontosabb nevelési alapelvei: Az eddig elsajátított készségek és képességek egyénre szóló kibontakoztatása, az önálló tanuláshoz szükséges értelmi, akarati tényezők, tanulási szokások kifejlesztése, az alkotás és alkotó közösség formálása, az egészséges életmód szokásrendszerének tudatosítása, a haza féltő szeretetére, a másság elfogadására nevelés. Oktatási, embernevelési céljaikat kis létszámú diák, tanár és szülő közötti kölcsönös bizalmon alapuló családias légkörű, demokratikus felépítésű és működő iskolában kívánják megvalósítani.

Gyerkőc Magánóvoda

Cím:
1202, Budapest Lázár u. 9.
telefon:
284-3533
:
284-3533
Tevékenység rövid leírása:
Cégünk óvodát üzemeltet.

Debreceni Szenior Úszó Klub

Sprinter Kereskedelmi Bt.

Cím:
1023, Budapest Árpádfejedelem útja 8.
telefon:
Tel.:/Fax:06-1/326-0052\x0D\x0A06-70/381-9580
:
Tel.:/Fax:06-1/326-0052\x0D\x0A06-70/381-9580
Tevékenység rövid leírása:
Az úszás,a vízilabda,a műugrás,a szinkronúszás,az úszás oktatás eszközeinek,valamint az úszodák technikai felszerelésének forgalmazója.
Kulcsszavak:

Gyulakenyér-Pihenőház

Cím:
5700, Gyula Edő tér 11.
telefon:
66/361-358
:
66/361-358
Tevékenység rövid leírása:
Házunk a Fekete-Kőrös partján üdülőövezetben, idény jelleggel várja a pihenni vágyókat. Elérhetőségi lehetőség busszal, vonattal, illetve saját gépkocsival.

Vízipók Integrált Egyesület

Cím:
1081, Budapest Rákóczi út 39. V/7.
telefon:
334-5606
telefon:
334-5606
Tevékenység rövid leírása:
Babapancsi-Mamával vagy Papával a Vizipók módszerrel Vizipók Egyesület elnöke Mattesz Csilla 15 éve fejlesztette és vezette be az általa kidolgozott módszerrel a Babapancsit, vagyis a Babaúszást Mamával, vagy Papával.

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.