Értékelje a céget!
4 találat 1

Széchenyi Kertvendéglő

Cím:
1146, Budapest Állatkerti út 9-11.
fax:
363-8290
e-mail:
363-8290
Tevékenység rövid leírása:
A Széchenyi Fürdő épületegységében, minden patinájával és magas szintű minőségével, de különállóan üzemelő éttermünket tartalmilag felfrissítettük, és szolgáltatásainkat az új vendégigényekhez igazítottuk.
Rendezvényigényét és ötletét nálunk megvalósíthatja fogadásként menüsorral, partiként saját bárral és fancy italokkal vagy akár kombinálva is. Ünnepeljen, szórakozzon, találkozzon barátaival a Széchenyi Kertvendéglő vendégeként! Mindenben partnerek tudunk lenni, Önnek elég csak telefonálni! Céges érdeklődés esetén, adott menüsor összeállításakor még arra is gondolunk, hogy a Fürdő nyújtotta csapatépítő vagy relaxációs lehetőségeket Önök kihagyni se tudják.

Szent István Gimnázium

Cím:
1146, Budapest Ajtósi Dürer sor 15.
fax:
344-0347
telefon:
344-0347
Tevékenység rövid leírása:

OM-kód: 035246A gimnázium fenntartója Budapest-Zugló Önkormányzata, amely a magasan képzett tanári kar munkáját 1999-ben "Zuglóért emlék-éremmel" ismerte el.

Az iskolába évente 650 tanuló jár, akik közül sokan matematika és természettudományos tantárgyakban érnek el kiemelkedő eredményeket.
Az 1960-as évektől működik speciális matematika tagozat, amely 1992-ben hatévfolyamos rendszerre állt át. Mellette 1993-tól természettudományos osztály, 1998-tól pedig informatika tagozat is indult, ugyancsak a hatévfolyamos képzésben. Ezek az osztályok a tantestület által kidol-gozott, akreditált tantervek alapján tanulnak, míg a velük párhuzamosan működő négyévfolyamos osztály 2001 szeptemberétől a kerettanterv szerint halad.

Iskolánkban a természettudományok mellett a humán tantárgyaknak szintén nagy figyelmet szentelünk: az anyanyelv és az idegen nyelv oktatása is magas színvonalú. Az angol nyelvet emelt szinten, heti 5 órában tanítjuk, emellett hagyományosan a német, francia, olasz és a spanyol nyelv közül választhatnak diákjaink.

Gimnáziumunk célja, hogy tanulóinkat folyamatos önművelésre képes, szellemileg és erkölcsileg igényes felnőttekké neveljük. Oktatási tevékenységünk továbbtanulásra ösztönzi és készíti fel diákjainkat. Az érettségizettek lényegében teljes létszámban jelentkeznek felsőoktatási intézményekbe, a felvettek aránya évek óta igen magas. Eredményeinkkel az elmúlt öt év átlagában jelenleg az országos 3. helyet foglaljuk el.

A képességek kibontakoztatásának fontos területei a tantárgyi versenyek, amelyeken rendszeresen előkelő helyen végeznek tanulóink.
Tehetséges diákjaink műveltségi vetélkedőkön, zenei, irodalmi, történelmi és drámavetélkedőn is összemérik tudásukat.A tanulók művelődését szolgálja az I. emeleti 27 000 kötetes könyvtár, amelynek könyvállománya, CD- és videóanyaga folyamatosan gyarapszik. A könyvtárban számos könyvritkaság is megtalálható.Diákjainknak korszerűen felszerelt, 80 számítógépet befogadó termek adnak lehetőséget számítástechnikai ismereteik gyakorlására.Sportéletünk kosár-, kézi- és fallabda szakosztályainkban zajlik, de további sportágakban is ösztönözzük tanulóinkat aktív és rendszeres testmozgásra osztályversenyek szervezésével. Eredményességünket jelzi, hogy 2001-ben megkaptuk a "Zugló sportjáért" serleget.

Synthese Restaurátor Kft.

Cím:
1147, Budapest Kerékgyártó u. 51
telefon:
468-2432
fax:
468-2432
Tevékenység rövid leírása:
Múltunk számtalan műalkotása vár restaurálásra. Festmények, szobrok és kulturális javaink áldozatul esnek az idő rombolásának, vagy az emberi gondatlanságnak. Restaurálni annyi, mint megismerni, helyreállítani és gondozni. Elődeink romlandó anyagokkal próbálták megalkotni művészeti szándékaik lenyomatait, szépnek tartott ideáljaikat, vagy egyszerűen egy korszak divatját követték.
A Synthese Restaurátor Kft. 1991-es megalakulása óta a legkülönbözőbb restaurátori feladatokkal került szembe. Alig van, olyan anyagból készül mű, amely még nem fordult elő a gyakorlatunkban. Szerteágazó tevékenységünk első- sorban a műemlékvédelemben szerzett tapasztalatokra épül, amelynek során a templomi berendezések helyre- állításától a homlokzat rekonstrukcióig mindennel foglal- koznunk kellett.
Azon túl, hogy követjük a restaurálási technológiák gyors fejlődését, számos új megoldást fejlesztettünk ki az eddig megoldatlannak látszó feladatok elvégzésére. Ezek közül jelentősnek számít a csapos gerendafödémek konzerválása és megerősítése. A megoldás fontosságát akkor érezzük igazán, amikor egy erősen károsodott fafödém freskókkal vagy stukkókkal díszített, és helyre- állítása elengedhetetlen. Restaurátorként a csapos ge- rendafödémet egy műalkotás hordozóanyagaként kezel- jük, és semmiképpen sem tekintjük az épület cserélhető szerkezeti elemének.
A korszerű restaurálás több ágból tevődik össze. Művészettörténészek, fizikusok és vegyészek dolgoznak azon, hogy minél pontosabb ismeretek birtokában lássunk hozzá a művek életének meghosszabbításához és hiteles helyreállításához. A tudományos feltáró munka és a beavatkozások pontos tervezése mellett nem nélkülöz- hetjük az egykori műiparból megmaradt technikatörténeti ismereteket sem, melyek a mai kézműiparban még fellelhetők. Munkáinkban maradéktalanul érvényesítjük a restaurálás elvi- és gyakorlati szempontjait és ezek figyelembevételével próbálunk kézműveseket bevonni a nagyléptékű helyreállításokba. A kihalófélben lévő szak- mák képviselői ? aranyozók, műbútorasztalosok, kőfa- ragók és számtalan más végzettségű mesterember- tervszerű tevékenysége jól beépíthető a restaurálás részfeladatai közé.

Rövid bemutatkozásunkban leírtak, tükröződnek a web-oldalon, a galériánkban látható referenciákban.

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.