Értékelje a céget!
46 találat 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Rákosmenti Waldorf Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola

Cím:
1212, Budapest Széchenyi u. 95.
telefon:
(1)-278-3060
e-mail:
(1)-278-3060
Tevékenység rövid leírása:
Iskolánk 1986-ban nyitotta meg kapuit a főváros XXI. kerületében. Igényes pedagógiai programja, korszerű oktatástechnikai felszereltsége, esztétikus, diákbarát épületegyüttese, szép mikrokörnyezete méltán teszik - szűkebb és tágabb értelemben - a XXI. század iskolájává. Az intézményben folyó oktató-nevelő munka célja: általános műveltséggel és korszerű, konvertálható szakmai ismeretekkel rendelkező, ismereteiket önműveléssel továbbfejleszteni képes fiatalok kibocsátása. Az itt szerzett érettségi bizonyítvány felsőfokú oktatási intézményekben továbbtanulásra, illetve az iskola szakképző évfolyamain államilag elismert közép- vagy felsőfokú külkereskedelmi illetve kereskedelmi szakmai képesítések megszerzésére jogosít. Hangsúlyt helyezünk a kommunikatív nyelvoktatásra, amit külföldi cserekapcsolatokkal, továbbá rendszeres külföldi utazásokkal, illetve nyelvi táborok szervezésével is elősegítünk. Kiemelt szerepe van az informatika-oktatásnak is. Iskolánk ECDL vizsgaközpontként lehetőséget biztosít minden diák számára az Európai Unió által elfogadott számítógép-kezelői jogosítvány megszerzésére. Hazai és uniós pályázatokon való sikeres részvételünk kiegészítő forrásokat biztosít pedagógiai céljaink széleskörű megvalósításához, mind a környezettudatos magatartás kialakítása, mind az egész életen át tartó tanulás kompetenciáinak fejlesztése területén.

Bővebb információkért kérjük klikkeljen webcímünkre!

Bókay Árpád Általános Iskola

Cím:
1181, Budapest Wlassics Gyula utca 69.
telefon:
291-4836
:
291-4836

Budavári Általános Iskola

Cím:
1014, Budapest Tárnok u. 9-11.
e-mail:
kapcsolat@budavari.sulinet.hu
fax:
kapcsolat@budavari.sulinet.hu
Tevékenység rövid leírása:
Oktató és nevelő munkánk célja, hogy iskolánk a lehetőségek tárháza legyen, ahol minden gyermek megtalálja saját érdeklődésének, képességeinek megfelelő tevékenységet. Munkánk folyamán a hagyományápolás és az új értékek teremtése együttesen érvényesül. Így válhat harmonikussá tanulóink egyéni és közösségi élete a polgári társadalomban.Beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, kulturális helyzete eltér egymástól, ezért kiemelt feladatunknak tartjuk a hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, fontos ugyanakkor a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztése is.A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket nevelni.
Iskolánkban munkálkodó pedagógusok irányelve: tudást és emberséget adni a jövő nemzedékének.

Lisznyai utcai Általános Iskola

Cím:
1016, Budapest Lisznyai utca 40-42.
telefon:
375?4284
:
375?4284
Tevékenység rövid leírása:
Testnevelés tagozatos iskola a Tabánban!

LISZNYAI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Iskolánkat az esztétikus, egészséges környezet, a friss levegő és a jó közlekedés már önmagában is vonzóvá teszi. Napfényes épületünkben derűs, otthonos a hangulat. A családias légkör a stabil, összehangolt, nívós nevelői gárdánknak köszönhető.

Az 1. és 5. évfolyamon bevezettük az EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS OKTATÁSt, amelyet csoportbontásban lehet választani, az egészséges életmódra való nevelés jegyében.

ALSÓ TAGOZAT: a tudás megalapozása kap nagy hangsúlyt az első két évben. Az anyanyelv oktatását hangoztató, elemző, szótagoláson alapuló módszerrel - tanítjuk. A számok és betűk világának alapos megismertetése érdekében, a választható tantárgyak keretében, órarendbe illesztve plusz anyanyelv és matematika órát biztosítunk.
Második osztálytól - szakköri keretben - harmadik osztálytól pedig órarendbe illesztve, csoportbontásban angol vagy német nyelvet tanulhatnak a gyerekek. Negyedik osztálytól, az informatikaoktatás is megkezdődik, az idegen nyelv tanításához hasonló feltételekkel.
Délután lehetőség van az egyéni korrepetálások mellett különtorna, dalos játék, szolfézs, furulya és rajzfoglalkozásokra, hangszeres zenetanulásra, sportkörök látogatására.A tanítási időben kiszűrt gyerekeknek a Nevelési Tanácsadó logopédusa nyújt segítséget - helyben.

FELSŐ TAGOZAT: iskolánkban, a választható tantárgyak keretében, a kötelezőnél magasabb óraszámban tanulhatják a magyar nyelv és irodalom szépségeit a gyerekek,7-8. évfolyamon, pedig a természettudományos tárgyakat oktatjuk emelt óraszámban. Tanulóink ingyenes Úszásoktatásban részesülnek.
Délután különböző diákköri foglalkozásokon és sokféle korrepetáláson is részt vehetnek a gyerekek és bekapcsolódhatnak a sportkörök (foci, kosárlabda, testtartást javító torna stb.) munkájába és így mindenkinek lehetősége nyílik az egészséges mozgásra.
Az orvosi vizsgálattal kiszűrt tanulók az iskolában vehetnek részt gyógytestnevelés foglalkozásokon.
A szomszédos Czakó Utcai Sporttelep több sportág versenyszerű űzésére is alkalmas. A kiváló adottságokkal élve, iskolánk testnevelői a sportkörök és a versenyek lebonyolításán kívül, tavasszal és ősszel, a testnevelés órákat is ott tartják.
A 3-8. évfolyamos diákjainkból szerveződő aranykoszorús minősítésű kórusunk sikeres közszerepléseivel megalapozott hírnévre tett szert.

NAPKÖZI OTTHON: főleg az alsótagozatos gyerekek veszik igénybe. Nekik a napi háromszori étkezés biztosított iskolánkban. A délután folyamán a diákjaink az iskola parkosított udvarán, illetve a Tabánban, vagy a Gellérthegyen levegőznek, majd elkészítik a házi feladatot. Szükség esetén a napközis tanító gyakorol is a tanulókkal.
A menzát természetesen a többiek is igénybe vehetik.

Diákjaink körében egyaránt közkedveltek a pedagógusok és az iskolánkban működő MÜNCHAUSEN GYERMEK EGYESÜLET által szervezett rendezvények (iskolanap, farsang, kézműves és játékos kavalkádok stb.), téli és nyári táborok.

A kerületi és fővárosi tanulmányi versenyeken tanulóink előkelő helyezéseikkel tűnnek ki. A nyolcadikosok beiskolázása során tanulóink 2/3-a gimnáziumban tanul tovább.

Valamennyi évfolyamunkra várjuk a jelentkezőket, már most, tanév közben is!

Dekameron Kiadó

Cím:
1158, Budapest Szűcs István u. 65.
telefon:
368-7803
:
368-7803

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.