Értékelje a céget!
30 találat 1 | 2 | 3

E-Pro FIT Marketing Kft.

Cím:
1024, Budapest Keleti Károly u. 27.
telefon:
214-2178
fax:
214-2178
Tevékenység rövid leírása:
Cégünk világhírű készségfejlesztő játékmárkák magyarországi képviseletével, forgalmazásával, továbbá kreatív hobbi anyagoknak, elsősorban színes papíroknak és papírmegmunkáló eszközöknek az importjával foglalkozik. További információk a www.crayola.com, www.teifor.com, www.vikingtoys.com web oldalakon.

Eszterlánc Napköziotthonos Óvoda

Cím:
1173, Budapest Gyökér u. 5., 1174 Budapest, Bulyovszky u. 10.
telefon:
258-4172
telefon:
258-4172
Tevékenység rövid leírása:
OM azonosító: 034642Szeretettel váljuk leendő nebulóinkat és a szülőket !Fenntartó: Budapest XVII. Kerületi ÖnkormányzatA Gyökér utcai óvoda Rákoskeresztúr központjában van. Négy csoportos óvoda, férőhelyeinek száma 100 fő. Nagy mozgástér várja a gyermekeket, az udvara tágas, udvari játékaikat fokozatosan bővítik korszerű famászókákkal. Termei is elegendő teret biztosítanak a gyermekeknek.

Classis Human Vezetési Tanácsadó Kft.

Cím:
9021, Győr Kazinczy út 16.
telefon:
96/517-995
fax:
96/517-995
Tevékenység rövid leírása:
Tevékenységünk szinte teljes egészében megfelel a klasszikus személyzeti, vezetési tanácsadói munkának.

Bocskai István Általános Iskola

Cím:
1113, Budapest Bocskai út 47-49.
telefon:
209-9163
e-mail:
209-9163
Tevékenység rövid leírása:
Az újbudai Bocskai István Általános Iskola a XI. kerület észak-kelenföldi városrészben áll. Ez a táj a 20. elején, az I. világháborúig szántóföld, bolgárkertészet és szőlő volt. A háború kitörésekor a közeli Károly király laktanya és a Kelenföldi pályaudvar körzetében egy katonai raktárváros épült ki. Ugyancsak a háborús konjunktúra miatt hadiüzemek is épültek a környéken. A háború után a barakktelep benépesült munkanélküliekkel, sőt most már lakás céljából épülő újabb viskókkal növekedett. Ezt a nyomornegyedet a szépirodalomban Fejes Endre örökítette meg Rozsdatemető című regényében. A 20-as évek végén felszámolták ezt a telepet, és a helyén tisztviselők részére épültek társasházak. Ez tette szükségessé egy óvoda és egy elemi iskola felépítését. 1929 I. ker. Lenke úti Községi Népiskola Az iskolaépület az 1929/30-as tanév második félévében lett teljesen kész. Az ekkor még le nem bontott, de átnevezett szükséglakásokból sok tanulót írattak be a négyosztályos iskolába. Az ?Állami Telep I., II., III. csoport lakóit folyamatosan kilakoltatták, és ez természetesen az oktatás folyamatosságára is kihatott. A környéken gombamód nőttek a bérházak. Az 1935/36-os tanévben már csak 36% a ?telepi? gyermek. 1939 Lenke úti Községi Elemi Népiskola Ettől az évtől már hatosztályos elemi népiskolaként működött az iskola. Olyan sok tanulót írattak be, hogy az 5. és 6. osztályosokat a Váli úti iskolában kellett elhelyezni. 1944 március 19. A német megszállás után megszűnt a tanítás. Az SS-nek utalták ki az épületet. Előbb lőszerraktárnak használják, majd kórházzá alakítják át. Az ostrom utolsó napjaiban bombatalálat érte. A tetőzet teljes egészében leégett. 1945/46 Az iskola tanulói a Cisztercita Gimnáziumban kapnak ideiglenes menedéket. A romok alól összesen egy írógépet és 20 ív géppapírt tudnak kimenteni és átköltöztetni. Az első békés tanév során tennivalóiból: gyermeknap pedagóus nap a Szülői Munkaközösség megalakítása napközi otthon megteremtése felállítják a Nevelési Tanácsadót az úttörőmozgalom 1947 őszéig együtt működik a cserkész mozgalommal Az akkori élet nehézségeire jellemző, hogy a nevelők karácsonyi segélyként 1-1 doboz szardéniát kaptak. Ugyanez volt a tanulók év végi jutalma. 1959 Az iskola létszáma a környéken felépülő lakóházak hatására úgy megnőtt, hogy új épületszárnyat kellett építeni. De még így is váltott műszakban folyt a tanítás. Ebben az évben nyílt meg az ARANYKÖNYV. A legjobb tanulók, legsikeresebb sportolók, legeredményesebb versenyzők írhatják be a nevüket, és ez igen nagy elismerés. 1964 Újabb szárnnyal növekedett az iskola. Ekkorra 1450 tanuló járt ide. 34 tanulócsoportban 58 pedagógussal folyt a munka a 43-52 fős osztályokban. Ekkor a kerület legszebb és legjobban felszerelt napközis épületrésze volt az iskoláé. 1972. április 20. Bocskai István Általános Iskola Bocskai István Magyarország fejedelemmé választása évfordulóján az iskola felvette a kiváló magyar történelmi személyiség nevét. Benda Kálmán történész volt a névadó ünnepség díszvendége. Ekkor határozta el az iskola közössége: ?Minden esztendőben iskolanap lesz, amely a gyermekek napja: vetélkedőkkel, versenyekkel, játékokkal.? A 70-es években természetismereti és matematika oktatási kísérlet folyt az iskolában, amelyet Dr. Marx György vezetésével a MTA és az OM irányított. Az 1978-as tanterv bevezetésekor a tantestület munkacsoportjai 5 tankönyvet és tanítói kézikönyvet alkottak. Az egyik harmadikos tankönyv 20 éven át volt országos taneszköz! 1989 A társadalmi rendszerváltozás új lehetőségeket teremtett az iskolai munka megújítására is. A nyelvtanulás és az informatikai-számítástechnikai ismeretek oktatása került a középpontba az eddigi értékek mellett. Ez mind a pedagógusok új diplomaszerző tevékenységében, mind az új szakok bevezetésében öltött testet. 1991 Bocskai Galéria Holakovszki István kolléga az iskola használaton kívüli pincéjében tárlatot rendezett 1991 őszén, és ez egyben egy nagyon hosszú művészeti sorozat nyitánya is lett. Gyermekrajzok, amatőr és hivatásos művészek számára nyílt megmutatkozási lehetőség 1996 Bocskai István Általános Iskola és Logopédiai Szakszolgálat A kerületi logopédiai szakszolgálat néhány évre közös épületbe és közös igazgatás alá került a Bocskaival. Az itt zajló prevenciós és terápiás beszédjavító centrum mintául szolgált országos szakmai körökben.
Bővebb információért kérem kattintson weblapcímünkre!

Fercom Training Kft.

Cím:
1036, Budapest Lajos u. 78.
fax:
250-7939
telefon:
250-7939
Tevékenység rövid leírása:
Üzleti és kommunikációs készségfejlesztő tréningek szervezése, videotréning és távoktató CD-ROM-ok forgalmazása. Webáruházunk: www.plazacity.hu/fercomtraining.

Face to Face Kft.

Cím:
2040, Budaörs Szabadság út 27.
telefon:
23/427-400
fax:
23/427-400
Tevékenység rövid leírása:
Napjainkban a legfontosabb érték, valamint számukra az egyetlen tartós versenyelőnyt biztosító forrás, az ember. Minden más utánozható! Alfred Sloan, a General Motors híres vezetőjének nyilatkozata naponta elhangzik a vállalatok folyosóin, mégis kevés cégnek sikerült e téren példát mutatni.

AGROCONSULT Kft.

Cím:
2000, Szentendre Páter K. u. 1
:
:
Tevékenység rövid leírása:
Küldetésünk, hogy ügyfeleink mindennapi életét megkönnyítsük. Ezt igényes, naprakész és testre szabott szolgáltatások széles választékával valósítjuk meg - olyan áron, hogy leendo megrendeloink többsége megengedhesse magának.
Az AGROCONSULT Gazdasági Tanácsadó Kft. 1990-ben alakult a Gödölloi Agrártudományi Egyetemen. A névválasztásban az egyetem volt a meghatározó, bár a cég tevékenysége már a kezdetek óta nem feltétlenül kötodik az agrárszektorhoz. A várható feladatok jellege miatt a társaságban 50%-os arányban maga az Egyetem, további 50%-ban pedig 12 magánszemély a tulajdonos. Az alapító személyek dönto többsége az egyetem oktatója és kutatója, kiegészítve tanárokkal, pszichológusokkal, közgazdászokkal, jogászokkal.
Az AGROCONSULT alapításának célja az volt, hogy az Egyetem tudásbázisát felhasználva magas színvonalú, komplex közgazdasági, humán, jogi, számviteli és számítástechnikai szolgáltatásokat nyújtson megrendeloi számára.
Az AGROCONSULT TEVÉKENYSÉGI KÖREI
A társaságon belül az egyes tevékenységi köröket önálló team-vezetok irányítják.
AGROCONSULT - Tréning Iroda
Szervezetfejlesztést, készségfejlesztést, szakmai továbbképzést végzo iroda.
Az utóbbi idoben a legdinamikusabban fejlodo tevékenységi kör. A társaság egyik fo üzletága, mely magas színvonalú komplex humán feladatok (szervezetfejlesztés, tréningek) lebonyolításával foglalkozik. A testre szabott vállalati programok mellett rendszeresen tart szakképzéseket, továbbképzéseket és nyújt szaktanácsadást kis- és középvállalkozók részére.
AGROCONSULT - Közgazdasági Szolgáltató Iroda
Gazdasági tanácsadó irodaként az egyetemi szakemberek tudásbázisát ajánlja.
A társaság másik fo tevékenysége, amely foként gazdasági tervezéssel, elemzéssel, vállalati rendszerek szervezésével foglalkozik, mely mellet szaktanácsadói feladatokra szakosodott. A Gödölloi Agrártudományi Egyetem fejlodése során túlnott a szigorúan vett agráriumhoz tartozó tudományterületek muvelésén. Tevékenységének nagyobb hányadát napjainkban az alkalmazott gazdaságtudományok jelentik.
AGROCONSULT - Fordító Iroda
A társaság harmadik fo tevékenysége a szakfordítás, amely rendszeres és folyamatos megbízásokra épül, különösképpen mezogazdasági, jogi és közgazdasági területeken. Kiemelt jelentoségu feladatunk az Európai Közösség jogszabályainak fordítása Magyarország EK csatlakozásának elokészítéseként.
AGROCONSULT - Agrárinformatikai Szaktanácsadó Iroda
Az Agrárinformatikai Iroda mind az EU agrárinformatikája, mind a hazai agrárinformatikai feladatok témaköreiben vállalja konzultációk folytatását, elemzések, terület-, illetve térségfejlesztési, vállalkozásfejlesztési tervek készítését, tanfolyamok tartását, szakfordítást. Az Agrárinformatikai Iroda célja, hogy értheto és hasznos formában juttassa el az agrárgazdaságban rendelkezésre álló információkat a vállalkozókhoz, szaktanácsadókhoz, szakmai és érdekvédelmi szervezetekhez.
AGROCONSULT - Prognosztikai Iroda
A Prognosztikai Iroda vállalja a gazdasági, tozsdei elorejelzésekhez szükséges adatbázisok építését és az ezekre alapozó legmodernebb matamatikai és szakértoi eljárásokkal történo elemzések készítését, elemzoszoftverek igény szerinti kidolgozását.
AGROCONSULT TRÉNING
Az AGROCONSULT Tréning Iroda a személyes és a vállalati hatékonyság fejlesztésére vállalkozik. Oktatási ágazatunk két területen igyekszik hozzájárulni a vállalkozások emberi eroforrásainak fejlesztéséhez és kihasználásához: egyrészt közép- és nagyvállalatok részére nyújtunk komplex és testre szabott szervezet- és humán eroforrás fejlesztési szolgáltatásokat, másrészt partnereink közé tartoznak a mikro- és kisvállalkozások tulajdonosai. Ok foként a leendo és kezdo vállalkozók közül kerülnek ki, akik számára a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány országos hálózatával együttmuködve szervezzük továbbképzéseinket és tréningeinket.
Az AGROCONSULT Tréning Iroda tevékenysége
Vállalati Szervezet- és Humán Eroforrás-Fejlesztés
Készségfejleszto tréningek
Vezetoi tréningek
Csapatépítés
Együttmuködo vezetés
Prezentáció
A tárgyalás muvészete
Moderáció
Tréningek üzletkötoknek
Értékesítési alapok
Értékesítés magas fokon
Ügyfélszolgálati tréning
Az ügyfélközpontú ügykezelés
Irodavezetoi tréning
Hatékony asszisztens
Általános készségfejleszto tréningek
Személyiségfejlesztés, önismeret
Hatékonyabb életvitel
Konfliktus- és stresszkezelés
Személyzeti Tanácsadás és Kiválasztás
Munkatárs kiválasztás (Assesment Center)
Képzési programok Vállalkozóknak
Átfogó programok
Vállalkozás indítása
Kezdo vállalkozások üzlet- és piacképességének javítása
Vállalkozásmenedzselés
Speciális programok
Adózás és társadalombiztosítás
Számviteli és könyvelési ismeretek
Vállalkozások jogi szabályozása
Üzleti tervezés
Piackutatás, marketing
Munkaero-kiválasztás
Minoség és versenyképesség
Pénzügyek, bankügyletek
Érték- és árutozsdei ismeretek
Számítógép a vállalkozásban
Tréningek vállalkozóknak
Személyiségfejlesztés, önismeret
Értékesítési technikák
Tárgyalástechnika
Idogazdálkodás
VÁLLALATI SZERVEZET- ÉS HUMÁN EROFORRÁS-FEJLESZTÉS
Készségfejleszto tréningek
Vállalati tréningjeink, humán eroforrás- és szervezetfejlesztési szolgáltatásaink arra a ma már Magyarországon is egyre inkább tért hódító szemléletre épülnek, hogy a munkatársak személyes és szakmai készségeinek fejlesztése olyan hosszú távú befektetés, amely a vállalat üzleti eredményeiben és a pozitív, együttmuködo munkahelyi légkör kialakulásában, a közös vállalati célok tudatosulásában, az elégedett ügyfelek visszajelzéseiben feltétlenül megtérül.
Tudatában vagyunk annak, hogy az egyes, eltéro méretu és tevékenységi köru, más és más eloképzettségu munkaerovel rendelkezo vállalkozások eroforrás-fejlesztési igényeit nem lehet univerzális képzési modellekkel kielégíteni. Az AGROCONSULT Tréning Irodában éppen ezért minden képzést a partner speciális adottságaihoz és igényeihez igazítunk. Szolgáltatásaink skálája a konkrét problémákra koncentráló tréningektol az átfogó vállalati képzési rendszerek felépítéséig terjed.
Tréningeinkrol
Az emberi eroforrások fejlesztése olyan komplex feladat, amelynek eredményeként megbízóink munkatársaik képességeinek és készségeinek szélesköru gyarapodását, munkájuk hatékonyságát várják el. Képzési programjaink során éppen ezért egyszerre törekszünk a szakmai ismeretek gyarapítására, az ezek gyakorlati felhasználásához szükséges alkalmazói készségek fejlesztésére és a vállalathoz, az általuk végzett munkához való pozitív attitud kialakítására.
A tréningek folyamán a résztvevok a helyzetgyakorlatok, szituációs játékok élményei alapján - a trénerek szakmai irányítása mellett - sajátítják el, ?élik át? azokat az ismereteket, melyekkel munkájuk hatékonnyabbá válik, ismereteik bovülnek, fellépésük, emberi kapcsolataik, egész életvitelük - magabiztosságukból fakadóan - kiegyensúlyozottabb lehet.
Módszertanilag tréningeink esettanulmányokra, egyéni és csoportos feladatmegoldásokra, készségfejleszto gyakorlatokra, szituációs gyakorlatokra és szerepjátékokra, helyzetgyakorlatok videós elemzésére, oktatófilmekre, tesztekre épülnek.
Tréningeink munkahelyi vagy a munkahelytol távoli helyszínen kerülhetnek lebonyolításra. Az utóbbi változatot azonban mindenképp hatékonyabbnak véljük, mert lehetoséget biztosít a nyugodt, napi gondoktól elszakadó elmélyült munkavégzésre.
Az alábbiakban a javasolt célcsoportok szerinti bontásban mutatjuk be képzési programjainkat.
Vezetoknek: Csapatépítés, Együttmuködo vezetés, Prezentáció, A tárgyalás muvészete, Moderáció
Üzletkötoknek: Értékesítési alapok, Értékesítés magas fokon
Ügyfélkezeloknek: Ügyfélközpontú ügykezelés
Titkárnoknek, irodavezetoknek, asszisztenseknek: Hatékony asszisztens
Mindenkinek: Személyiségfejleszto tréning, Hatékonyabb életvitel tréning, Konfliktus- és stresszkezelés.

Interpersonal Oktatásszervezési és Tanácsadó Bt.

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.