Értékelje a céget!
64 találat 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Ady Endre Művelődési Központ

Cím:
1043, Budapest Tavasz u. 4.
telefon:
369-5351
fax:
369-5351
Tevékenység rövid leírása:
Művelődési központunk szórakoztató és kulturális rendezvényekkel várja az érdeklődőket.

Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja - Baja

Cím:
6500, Baja Duna u. 33.
telefon:
79/520-930
telefon:
79/520-930
Tevékenység rövid leírása:
A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja sokoldalú tevékenységével az itt élő németek hagyományainak, kultúrájának és nyelvének ápolását szolgálja. Politikai, kulturális és tudományos rendezvények központja, de találkozóhely is, ahol szívesen látott mindenki, aki érdeklődik a német nyelv, kultúra és az európai gondolatiság iránt.

Pusztaföldvár Polgármesteri Hivatala

Cím:
5919, Pusztaföldvár Rákóczi Ferenc u.66.
telefon:
68 422-000
fax:
68 422-000
Tevékenység rövid leírása:
Pusztaföldvár múltja és jelene:Pusztaföldvár Békés megyében, Orosházától keletre tizenegy, Békéscsabától délnyugatra harminckét kilométerre található. Orosházáról a Csanádapáca és Medgyesegyháza felé vezető úton közelíthető meg. A megközelítéshez kapcsolódó egyéb információk a KÖZLEKEDÉS almenüpontban találhatók. A fellelhető régészeti leletek szerint a Körös-Tisza-Maros köz táján 7500-8000 évvel ezelőtt jelent meg az ember. A Körös kultúra néven számontartott társadalom tagjai már termesztettek búzát, árpát, kecskét, juhot és szarvasmarhát, sőt már kutyát is tartottak. E korból kerültek elő hálónehezékek és kőbalták. Ez a nyugalom Kr. e. 2600 táján váratlanul megtört, majd a bronzkor elején ismét nyugalmasabb időszak köszöntött rá a területre. 1939-ben a Banner János által vezetett régészeti kutatás során edénytöredékek és bronztárgyak kerültek elő. Ebből következtethetünk arra, hogy Pusztaföldvár határában látható kettős sáncrendszer (földvár), az ún. Tatársánc közel háromezer éves. A magyarok honfoglalása, majd a kereszténység valószínűleg ezen a területen is ugyanúgy zajlott mint a Kárpát-medence többi részén. A mai Pusztaföldvár területén az Árpád-korban több templomos és templom nélküli falu is létezett.A község első okleveles említése 1463-ból való. Ebben Hunyadi János özvegye, Szilágyi Erzsébet tiltakozik Mátyás király birtokeladományozása ellen. Az augusztus 9-én kelt latin nyelvű okiratban több más település mellett találjuk Feldwar nevét. A következő írásos emlék egy 1488. május 10-ei jegyzőkönyv. Történt ugyanis, hogy a község földesura, Pozsgai Gáspár a törvényben biztosított szabad költözés megsértése miatt összetűzésbe került jobbágyaival. A jegyzőkönyv szerint hatvanan nyilakkal, lándzsákkal támadtak Pozsgaira és a bíróra.A község az 1600-as évekre teljesen eltűnt a települések lajstromából. A község újratelepítésére 1841-ben került sor. A Torontál megyei Szajánból és Klárafalváról érkező első telepesek (összesen hatvan család) 2730 hold földön dohánytermesztéssel foglalkoztak. Később hozzájuk Orosházáról és Bánkútról érkeztek családok. A község első bírája Gulácsi János volt, az 1861-ben hivatalába lépő első jegyző Pálfy Antal.A község az idők folyamán nem vesztett mezőgazdasági jellegéből. Bár sokan dolgoznak a közeli Orosháza nagy ipari vállalatainál, a legtöbb földvári család kenyerét ma is a termőföld adja.A falu legfontosabb intézményei a két egységből álló óvoda és a Petőfi Sándor Általános Iskola. Az utóbbiban a diákok nem csak a kötelezően előírt tananyaggal ismerkedhetnek meg, hanem igény szerint művészeti oktatásban is részt vehetnek, így megismerkedhetnek a nép-, társas- és moderntánccal, a furulya- és zongoramuzsikával és a színjátszással. Az 1985-ben épített főépület és a 2002-re felújított alsótagozatos iskolaegység megteremtette annak a feltételét, hogy a gyerekek kulturált körülmények között tanulhassanak.A faluban gyermekkorát eltöltő Tamkó Sirató Károlyról elnevezett községi könyvtár szabadpolcos könyvállományával, napilap- és folyóirat polcával várja az olvasókat. Itt működik a Pusztaföldvárért Kiemelten Közhasznú Egyesület által 2003 óta üzemeltetett Teleház is, mely hozzájárul ahhoz, hogy a viharsarki község lakói a leggyorsabban hozzájuthassanak a világból érkező információkhoz. A Bartók Béla Művelődési Ház sem véletlenül kapta nevét; a neves zeneszerző ugyanis rendszeresen nyaralt a község határában álló tanyában egy rokonánál. A kultúrházban minden évben megrendezik a Bartók Népdaléneklő Versenyt.A község legrégebbi közösségei az egyházak. A római katolikusok gyülekezetét a csanádapácai plébános gondozza, kívülről teljesen felújított templomukban minden vasárnap tartanak szentmisét. Az evangélikus gyülekezet Pusztaföldváron lakó lelkésze minden vasárnap és ünnepnap délelőtt 9 órakor tart istentiszteletet. Az evangélikus templomban már hagyománnyá vált jótékonysági hangversenyt 1996-ban rendezték meg először. Református istentiszteletet havonta egyszer tart az orosházi lelkipásztor.Új színfoltot jelent a falu közösségi életében a Vajda Sára Ifjúsági Kulturális Egyesület, melynek tagjai olyan hagyományt élesztettek újra mint az egykori pöttyös bál. Nyári kulturális programsorozatukkal azoknak kívánnak programokat nyújtani, akik szeretik a kreatív, tartalmas kikapcsolódást.

A Művelődés Háza

Cím:
3950, Sárospatak Eötvös út 6.
fax:
47/312-812
telefon:
47/312-812
Tevékenység rövid leírása:
A Művelődés Háza a szabadidő hasznos eltöltését kínálja az érdeklésőknek.

Somogy Megyei Önkormányzat

Cím:
7400, Kaposvár Csokonai u. 3.
telefon:
82/508-100
fax:
82/508-100
Tevékenység rövid leírása:
A megyei önkormányzat jogi személy, a községektől és városoktól jól elhatárolható feladat- és hatáskörök gyakorlására, középszintű közszolgáltatások ellátására jött létre. A megye alapvető rendeltetése az, hogy kiegészítő jelleggel törvényi felhatalmazás vagy saját döntése alapján mindazokat a közszolgáltatásokat biztosítsa, amelyek ellátására a települések nem képesek.
Az önkormányzati törvény kötelező megyei feladatként írja elő az olyan körzeti jellegű közszolgáltatás biztosítását, amely a megye egész területére vagy nagy részére kiterjed, valamint a megyén belüli kisebb körzetre kiterjedő közszolgáltatás megszervezését, ahol a szolgáltatást igénybe vevők többsége nem a szolgáltatást nyújtó intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat területén lakik.
Ennek megfelelően kötelező feladatként gondoskodik:

* a középiskolai, szakiskolai és kollégiumi ellátásról, amennyiben azt a külön törvény szerint ellátást biztosító települési önkormányzat nem vállalja;
* a megyében lévő muzeális értékek, valamint történeti dokumentumok, adatok gyűjtéséről, őrzéséről, tudományos feldolgozásáról;
* a megyei könyvtári szolgáltatásokról;
* a pedagógiai szakmai tanácsadásról és szolgáltatásokról;
* a közművelődési szakmai tanácsadásról és szolgáltatásokról;
* a megyei testnevelési, sportszervezési feladatokról;
* a gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítéséről;
* az egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásáról, a többi tanulóval együtt nem foglalkoztatható fogyatékos gyermekek oktatásáról, neveléséről, gondozásáról;
* az alapellátást meghaladó egészségügyi szakellátásról, amennyiben azt a külön törvény szerint ellátásra kötelezett települési önkormányzat nem vállalja;
* a gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátásról;
* az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos feladatok összehangolásáról;
* térségi területrendezésekkel kapcsolatos feladatok koordinálásáról,
* a megyei idegenforgalmi értékek feltárásáról, a megyei idegenforgalmi célkitűzések meghatározásáról, a végrehajtásban résztvevők tevékenységének összehangolásáról;
* a térségi foglalkoztatási feladatok és szakképzés összehangolásáról;
* részt vesz a területi információs rendszer kialakításában.

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár

Végegyháza Község Önkormányzata

Cím:
5811, Végegyháza Széchenyi u. 2.
telefon:
68/381-940
fax:
68/381-940
Tevékenység rövid leírása:
Településfejlesztés, településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, lakásgazdálkodás, vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, csatornázás, köztemető fenntartása, helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés.

Megyei Művelődési Központ

Cím:
3300, Eger Knézich K. u. 8.
fax:
36/311-954
telefon:
36/311-954
Tevékenység rövid leírása:
A Megyei Művelődési Központ a szabadidő hasznos elöktésére nyújt lehetőséget.

Pest Megyei Közművelődési Információs Központ

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.