Értékelje a céget!
5 találat 1

Szegedi Vízmű Zrt.

Cím:
6720, Szeged Tisza Lajos krt. 88.
telefon:
62/558-855
fax:
62/558-855
Tevékenység rövid leírása:
A Szegedi Vízmű Zrt. Szeged és Algyő közigazgatási területén szolgáltatja az ivóvizet, elvezeti a szennyvizet és a csapadékvizet, megtisztítja a szennyezett vizeket, rendszeresen ellenőrzi az ivóvíz- és csatornahálózatot, ezen kívül karbantartási és rekonstrukciós munkákat is végez. A víziközmű fejlesztéseket tervezéssel, szakvéleményezéssel segíti.

A Társaság működési területe a vízellátás és csatornaszolgáltatás vonatkozásában: Szeged Megyei Jogú Város és Algyő Nagyközség mindenkori közigazgatási területe.

A Társaság működésére meghatározó a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Vízmű Zrt. között létrejött üzemeltetési szerződés. A szerződés keretében az Önkormányzat területén lévő, Szeged város vízellátását, a keletkező szennyvíz és csapadékvíz elvezetését, a szennyvíz és csapadékvíz tisztítását szolgáló önkormányzati tulajdonú vízi-közművek üzemeltetését, az egyéb víz- és csatornaszolgáltatásokat, valamint más kapcsolódó területek működtetését, felújítását, karbantartását a Szegedi Vízmű Zrt-re bízza. A Társaság feladata továbbá a Szeged közigazgatási területén található nyíltárkos csapadékvíz elvezetési szolgáltatás ellátása, a belvízelvezető rendszer karbantartása, felújítása, és rekonstrukció végzése.

Biomobil Fejlesztő Szolgáltató Kft.

METAL-ART Nemesfémipari Zrt.

Cím:
1089, Budapest Üllői út 102.
telefon:
459-1700
e-mail:
459-1700
Tevékenység rövid leírása:
A Metal-Art Nemesfémipari ZRt. az Állami Pénzverő jogutódjaként 1926 óta működik jelenlegi budapesti telephelyén. A klasszikus fémpénz előállítási tevékenységen túl már a két világháború között is folyt a színarany és színezüst előállítása túlnyomórészt nemesfémtartalmú hulladékból,
valamint az állami és katonai kitüntetések gyártása.
A jelenlegi termékstruktúra a második világháborút követő államosítások kapcsán alakult ki. Az arany- és ezüstékszer, az ezüst díszmű és
ötvöstárgy előállítás, értékesítés a világ nagyon sok országában öregbítette magyar mesterek hírnevét.
Napjainkban az ékszeripari termelés mellett tevékenységének 60-70 %-át
az ipari tevékenység teszi ki:
- nemesfémkinyerés hulladékból,
- nemesfémipari kohászati és vegyészeti termékek, félgyártmányok
gyártása,
- felületkezelés, galvanizálás,
- valamint savas-lúgos és cianidos ipari veszélyes hulladékok feldolgozása, ártalmatlanítása. Tevékenysége tipikusan háttéripari, beszállítói,
szolgáltatási tevékenység, amelynek révén biztosítja az ipar több
ágazatának (villamosipar, elektronika, gépipar, elektrotechnikai ipar, fémtömegcikk ipar, stb.) ellátását nemesfémtartalmú félgyártmányokkal,
végzi a partnerek termékeinek felületkezelését, fémbevonását,
galvanizálását, feldolgozza veszélyes hulladékaikat, törekedve a minél nagyobb fokú visszanyerési technológiák alkalmazására.Társaságunk az ország egyik legfelszereltebb, legnagyobb kapacitással rendelkező, elsősorban nemesfém-galvanizálásra szakosodott felületkezelő üzemével rendelkezik. Gyártási és szolgáltatási tevékenységét az MSZ EN ISO 9001:2001 és MSZ EN ISO 14001:1997 szabványon alapuló minőségirányítási és környezetirányítási rendszer szabályozza, vizsgálólaboratóriumunk az MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 szerint akkreditált. (NAT-1-1250/2004)

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.