Értékelje a céget!
7 találat 1

Paksi Városi Múzeum

Cím:
7030, Paks Deák Ferenc u. 2.
telefon:
75/510-448
fax:
75/510-448
Tevékenység rövid leírása:
Elérhetőségünk

GPS koordináták: N 46° 37,659' E 18° 52,026'

Cím:
7030 Paks, Deák Ferenc u. 2.

Levelezési cím:
7030 Paks, Deák Ferenc u. 2.; Pf.: 141.

Telefon (vezetékesről):
+36 75 830 373

Telefon (mobilról):
+36 20 883 0373

Fax:
+36 75 510 449

Nyitvatartási idő
Május 1. - szeptember 30.

Hétfő
Zárva
Az előre bejelentett csoportok számára tárlatvezetést biztosítunk.

Kedd
10 - 16 óra

Szerda - vasárnap
10 - 18 óra

Október 1. - április 30.

Hétfő
Zárva
Az előre bejelentett csoportok számára tárlatvezetést biztosítunk.

Kedd
10 - 16 óra

Szerda - vasárnap
10 - 17 óra

Belépődíjak
Múzeum
Felnőtt: 600 Ft/fő

Diák: 300 Ft/fő

Nyugdíjas: 300 Ft/fő

Családi (2 felnőtt + 1 v. több gyermek): 1000 Ft

Csoportos felnőtt: 300 Ft/fő

Csoportos diák: 200 Ft/fő

Csoportos nyugdíjas: 200 Ft/főFotó engedély: 500 Ft/fő

Videó : 1000 Ft/fő

Tárlatvezetés magyarul (max. 25 fő): 3000 Ft/csoport

A jegyárak, az engedélyek és a szolgáltatások 27%-os áfát tartalmaznak.Kombinált jegyek (Múzeum + Képtár):

Felnőtt: 800 Ft/fő

Diák: 400 Ft/fő

Nyugdíjas: 400 Ft/fő

Családi (2 felnőtt + 1 v. több gyermek): 1500 Ft

Csoportos felnőtt: 400 Ft/fő

Csoportos diák: 250 Ft/fő

Csoportos nyugdíjas: 250 Ft/főIngyenes belépésre jogosultak
(132/2011 (VII. 18.) kormányrendelet alapján)6 éves kor alatti gyermekek*

70 éves kor feletti nyugdíjasok*

Fogyatékkal élők + 1 fő kísérő*

A miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezők*

ICOM-kártyával rendelkezők

TKM kártyával rendelkezők

Legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagjai*

Paksi iskolás csoportok

Közoktatásban dolgozó pedagógusok*

Újságírók

Nemzeti ünnepek (március 15., augusztus 20., október 23.) alkalmával minden látogató

Minden hónap harmadik szombatján a 26 év alattiak, illetve 18 év alatti gyermekek két közeli hozzátartozóval*

*magyar és EGT állampolgárok
A kedvezményre való jogosultságot fényképes igazolvánnyal kérjük igazolni!


.

Balassa Bálint Múzeum - Esztergom

Régészeti Park

Cím:
2440, Százhalombatta Poroszlai Ildikó u. 1.
telefon:
23/350-537
fax:
23/350-537
Tevékenység rövid leírása:
Magyarország első őskori szabadtéri múzeuma
A százhalombattai Régészeti Park élő múzeum. A vitrinbe zárt világ helyett itt megelevenedik a múlt, az idelátogató bepillanthat az őskori élet hétköznapjaiba, diákok, felnőttek, családok rendhagyó történelemórákon vehetnek részt. Elidőzhetnek a bronz- és vaskori házak, melléképületek, kemencék hiteles rekonstrukciói között.
Nyitva tartás:
Április 1-jétől október 31.-ig hétfő kivételével
naponta 10-18 óráig

Herman Ottó Múzeum

Cím:
3529, Miskolc Görgey út 28.
telefon:
46/560-171
fax:
46/560-171
Tevékenység rövid leírása:
A Herman Ottó Múzeumban található az egyik legnagyobb vidéki numizmatikai-falerisztikai gyűjtemény.
A miskolci Herman Ottó Múzeum a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által fenntartott megyei múzeumi szervezet központja.

A múzeum 1899-ben alakult meg Borsod-Miskolczi Múzeum néven. 1914-ig a Borsod-Miskolczi Múzeum és Közművelődési Egyesület, majd ezt követően 1949-ig, az államosításig Borsod vármegye és Miskolc városa finanszírozta tevékenységét. Az intézmény 1953-ban vette fel a sokoldalú tudós, Herman Ottó nevét. 1963-ban vált a múzeumi szervezet központjává, és ettől az időtől terjedt ki gyűjtőterülete Borsod-Abaúj-Zemplén megyére.

A Herman Ottó Múzeum depozitóriumaiban közel félmillió, egyedileg nyilvántartott műtárgy található. A legnagyobb gyűjtemény a régészeti, amelynek kiemelkedő egységeit az őskőkor első tárgyi emlékei, a neolitikum bükki és bodrogkeresztúri kultúrájának leletei, a népvándorláskor és a honfoglalás korának reprezentatív művészeti alkotásai jelentik. A múzeum ásványtára őrzi a Kárpát-medence legteljesebb hazai kőzet- és ásványkollekcióját. A képzőművészeti gyűjtemény jelentőségét - az itt lévő műalkotások nagy számán túl - elsősorban az bizonyítja, hogy a magyar nemzeti festészet valamennyi kiemelkedő művészének remekét tartalmazza, s ezek segítségével Mányokitól Moholy Nagy-ig bemutatható nemzeti festészetünk. A történeti gyűjtemény gazdag ipartörténeti emlékanyagot tartalmaz, s ehhez közel félmilliós lapterjedelmű adattár csatlakozik a 14. századtól napjainkig terjedő írásos emlékekkel. A néprajzi gyűjtemény nemzetközileg is számontartott része a matyóság és a palóc népcsoport népművészeti anyaga. A Herman Ottó Múzeumban található az egyik legnagyobb vidéki numizmatikai-falerisztikai gyűjtemény.

A Herman Ottó Múzeumot 1985-ben nyilvánította tudományos kutatóhellyé a kulturális kormányzat. A mintegy 40 tudományos szakalkalmazott és az intézményhez kötődő kutatók kutatási eredményeinek közzétételét több rendszeresen megjelenő periodika biztosítja. Tervszerű vásárlások és cserekapcsolatok biztosítják a rendszeres gyarapodását a közel 200 ezer kötetes múzeumi könyvtárban, amelyben fellelhető Gunda Béla és a Wellmann Imre akadémikusok hagyatékai is.

A Herman Ottó Múzeum 1999-ben az Év Múzeuma lett Magyarországon, és Miskolc város önkormányzata Pro Urbe díjjal jutalmazta az intézményben folyó sokoldalú és magas színvonalú szakmai tevékenységet. 1997-től a Miskolci Egyetem kihelyezett Művelődéstörténeti és Muzeológiai Tanszékének is otthont nyújt a közgyűjtemény.

Dr. habil. Veres László
megyei múzeumigazgató


Történet

1899-ben alakult meg Miskolcon a Borsod-Miskolczi Múzeum, a mai Herman Ottó Múzeum jogelődje. Az alapszabály egy múzeum és könyvtár létrehozásáról intézkedett, így ekkortól datálható a könyvtári gyűjtemény kialakítása.

A múzeum eredetileg csak a szakkönyvek beszerzésére gondolt, de mivel még nem volt Miskolc városának nyilvános közkönyvtára, ezt a feladatot is magára vállalta, így hosszú éveken át kettős funkciót töltött be: múzeumi szakkönyvtár és városi közkönyvtár is volt egyszerre. Állománya ajándékokkal, vásárlásokkal és hagyatékokkal gyarapodott. Egyik legjelentősebb könyvadományozó volt Horváth Lajos országgyűlési képviselő, aki 1911-ben a múzeumnak ajándékozta másfélezer kötetes könyvtárát. 1924-re a múzeumi könyvtár nyolcezer kötetből álló, katalógussal ellátott, rendezett gyűjteménnyé vált.

Történetében újabb fordulópontot 1949-50 hozott. Ekkor hozták létre az önálló városi közkönyvtárat, s a múzeum kb. 25 ezer kötet könyvet, állománya 80%-át adta át az új városi könyvtárnak. Kevéske szakkönyv és folyóirat, s ezek is a szakmuzeológusok munkaszobáiba kerültek, kinek-kinek szakterülete ill. érdeklődése szerint.

Újabb fellendülés az 1970-es évektől következett be, ui. ekkor került az intézmény élére Szabadfalvi József, aki az anyagi lehetőségek növelésével a könyvtári állomány gyarapítását is elősegítette. A tárgyi feltételek megteremtése mellett biztosította a személyi feltételt is egy főállású szakkönyvtáros személyében. A könyvtár állománya azóta folyamatosan gyarapszik, a szolgáltatások köre bővül, s ma a múzeum könyvtára fontos szerepet tölt be az oktatás és a társadalomtudományi kutatás támogatásában.

Ld. még: Hideg Ágnes: A miskolci Herman Ottó Múzeum könyvtárának története. In: Szülőföldünk 1998. 27. kötet 65-71. old. Hideg Ágnes: A múzeum könyvtára. In: A Herman Ottó Múzeum évkönyve 2002. 41. kötet 480-486. old.


Gyűjtemény
A múzeum könyvtára nyilvános szakkönyvtár. A múzeumban kutatott tudományterületek szakirodalmát gyűjti a lehetőségek szerinti teljességgel.

Főgyűjtőkör: régészet, néprajz, magyar történettudomány, művészettörténet, ásványtan, muzeológia, magyar irodalomtudomány.

A mellékgyűjtőkör a főgyűjtőkörhöz kapcsolódó, annak információit a határterületekkel kiegészítő dokumentumait öleli fel. Pl. numizmatika, restaurálás, geológia, fotóművészet stb.
Könyv: 53500 (a 2008 szeptemberi adatok alapján)
Elektronikus dokumentum (100 leltározott tétel)

Folyóirat: 1392 cím
Elektronikus dokumentum (CD-ROM): 58 leltározott tétel

Különgyűjtemények:
Gunda Béla néprajzprofesszor hagyatéka (6553 leltározott tétel)
Wellmann Imre agrártörténész hagyatéka (974 leltározott tétel)

Vidéki múzeumok könyvgyűjteményei:
Tokaj
Mezőkövesd
Putnok

Janus Pannonius Múzeum - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága

Cím:
7621, Pécs Káptalan u. 5.
telefon:
72/514-040
:
72/514-040
Tevékenység rövid leírása:
Intézményünk, amely 1904-ben nyitotta meg első állandó bemutatóját, a múzeumi szakterületek öt legjelentősebb ágát műveli. Gyűjteményeinket, kiállításainkat és a hozzájuk kapcsolódó kiadványainkat a Természettudományi, a Régészeti, a Néprajzi, az Új- és Legújabbkori Történeti, valamint a Képző- és Iparművészeti Osztály szakemberei gondozzák.

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.