Értékelje a céget!
48 találat 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Halas Távhő Kft.

Cím:
6400, Kiskunhalas Kuruc vitézek tere 22/a
telefon:
(77) 42 28 06
e-mail:
(77) 42 28 06

Prometheus Rt. - Győr

CSORNAHŐ Kft.

Cím:
9300, Csorna Barbacsi út 1.
fax:
(96) 59 20 89
telefon:
(96) 59 20 89
Tevékenység rövid leírása:
Városi távhő termelés és szolgáltatás Foglalkoztatottak száma: 25

VÁRDA-TÁVHŐ Kft.

Cím:
4600, Kisvárda Piac u. 5.
telefon:
(45) 40 42 99
telefon:
(45) 40 42 99
Tevékenység rövid leírása:
A Várda-Távhő Kft. Kisvárda város közigazgatási területén végzi szolgáltatási tevékenységét.
Főtevékenység: gőz- melegvízellátás, TEÁOR: 4030.
Ellátott lakások száma: 1240 db
Közületek, intézmények: 800 lakásegyenérték.
Távfűtött lakások összes fűtött légtérfogata: 176.943 lm3
Távfűtött közület légtérfogata: 105.650 lm3
Összes távfűtött légtérfogat: 282.593 lm3
Távvezeték hossza gerinc, elosztó, bekötővezetékkel: 7.300 m
Hőlépcső: 115/70 ?C

Prometheus Rt. - Tata

Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.

Cím:
3600, Ózd Zrínyi út 3.
telefon:
48/473-937
telefon:
48/473-937
Tevékenység rövid leírása:
Ózdon a távhőszolgáltatás 1966-67-ben kezdődött, annak idején, amikor még az Ózdi kohászati üzem működött. Az Ózdi Távhő Kft, 1992-ben alakult, a Borsod Távhőből kivált az Ózdi Távhő Vállalat. 1996-ban alakult át kft-vé, 100%-os önkormányzati tulajdonú kft-ként működünk.
Ahogy fejlődött a város úgy egyre nagyobb szolgáltatási szférát tudtunk megszerezni és jelen pillanatban mintegy 5500 lakást fűtünk a városban. Ózdi Távhő Kft-nek 2 telephelye van, ez a Zrínyi út 3, ezen kívül pedig a kazán telepünk, ami a régi gyár területén található. Két szolgáltatásunk van a melegvíz szolgáltatás és a hőszolgáltatás. Az egész város területén mi biztosítjuk a fűtést és a meleg vizet.
A vezeték hálózatunknak a hossza mintegy 40 kilométer, amihez a bekötő vezetékek is hozzá tartoznak. 110 hő központtal rendelkezünk, megoldottuk a távhő törvény alapján az épületenkénti hőmennyiségmérést. Minden épületnek, ahol a szolgáltatást biztosítjuk, ott külön hőmennyiségmérés van. Több olyan épület van nálunk, ahol egy hő központra vannak rákapcsolva. Megoldottuk, hogy egy hőmennyiségmérő modult építettünk be minden épületbe és úgy fűtünk, ahogy a lakóközösség ezt elvárja.
Két telephelyünk van, itt van a központi szolgáltatás, itt van a diszpécserszolgáltatásunk is, itt vannak a műhelyek, itt csináljuk a hőközponti beruházásoknak az előkészületeit, vezetékeknek az előkészítését. Itt van ez a kis irodaházunk az egész adminisztrációs vezetés, mintegy 20 fővel. A másik telephelyünk, ahol a szolgáltatásnak az alapja van. Rendelkezünk 3 darab 10 megawattos kazánnal 2 gőzkazánunk van a nyomástartásnak, két gázmotorunk van, és a tavalyi beruházás során a Synergie Kft által beruházott 2 gázmotorral most még ez kiegészült. Ezen túlmenően van 3 darab 10 megawattos kazán és van még 4 darab 4,5 megawattos kiskazánunk, ami a szolgáltatás biztonságát még jobban biztosítja.
A cégünk összlétszáma 86 fő, ebből 16-an dolgoznak a fűtőerőműben, a szakmai és a hibaelhárításon. Szolgáltatási szférában dolgoznak 50-en és van még az adminisztrációs rész, ott pedig 20 fő.
Ebben az évben nagyon sok beruházás végeztünk, mintegy 150 millió forintos beruházást hajtunk most végre, 5 hőközpontot hozunk létre a 21. századnak megfelelő műszaki színvonalú, ami a követelményeknek 100%-ig megfelel. Ezen túlmenően, még a fűtőerőműben végzünk egy nagy munkát a két 10 megawattos kazánunknál, cseréljük ki az égőket, még vannak apró javításaink, amit ebben az évben be akarunk fejezni.
A 110 hőközpontból, amit örököltünk annak idején a Borsod Távhőtől, egy pár maradt legutoljára, amit szeretném, ha jövőre, vagy utána szintén be tudnánk fejezni. Ezeknek a beruházásoknak az összege, itt több milliárd forint volt. Nagyon sok pénzt fektettünk be, azért, mert szerettük volna, a fogyasztóinkat kiszolgálni. Abban az esetben, ha kapacitásunk van rá radiátor cseréket, egyéb dolgokat, vagy szelep cseréket is elvégzünk. Átalánydíjas szerződésünk van a minimális szolgáltatási díjért végezzük ezeket a munkákat.
A későbbiek során is remélem, hogy tovább tudjuk folytatni ezt a tevékenységet. A hő központi beruházásokat szeretném, ha 1-2 éven belül befejeznénk, a vezeték szakaszoknak a szükséges cseréjét meg tudnánk oldani. A szolgáltatást igénybe vevőknél nagyon szeretném, hogy ne kelljen nagy mértékű áremelést végrehajtani, mert sajnos a közületeknél nincsen árkompenzáció, mint ahogy a lakosságnál. A táv hő kft nem egy nagy nyereséges cég, hanem a legfontosabb az, hogy a szolgáltatás biztonságát a legjobban tudja biztosítani a fogyasztók részére.

TIMPANON Kft Távhőszolgáltatási divíziója (volt Kazinc Távhőszolgáltató Kft.)

Cím:
3700, Kazincbarcika Liget u. 2.
telefon:
48/312426
fax:
48/312426
Tevékenység rövid leírása:
Felhasználóink érdekében társaságunk elsődleges céljának tekinti a közép és hosszútávú műszaki gazdasági biztonság fenntartását.
Ennek kiemelten fontos eleme: a szolgáltatási díjak ezen szempont szerinti alakítása, mely nyújtson fedezetet a biztonságos működéshez és fejlesztéshez, de a felhasználók részéről is elfogadható legyen.
Társaságunk felhasználóbarát, így minden tevékenységét a felhasználói igényeknek rendeli alá.

A cég történelmének jelentősebb mérföldkövei:

1965. A távhőszolgáltatás kezdete Kazincbarcikán, melyet a Kazincbarcikai Városgazdálkodási Vállalat távfűtési üzemeként lát el.
1979. Borsodtávhő alakulása
1992. Borsodtávhő jogutód nélkül megszűnt.
1992. KAZINC Távhő Kft alapítása
2002. szeptember 13: KAZINC-THERM Kft szolgáltatja a hőenergiát az AES Borsodi Energetikai Kft helyett.
2008. február 29: A KAZINC Távhő Kft jogutóddal megszűnik és beolvad a TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft-be.
2008. március 01: a TIMPANON Kft Távhőszolgáltatási divíziója látja el a szolgáltatáshoz kapcsolódó műszaki feladatokat.

Tevékenységi kör:

Divíziónk végzi városunk teljes területén a távhőszolgáltatási tevékenység műszaki feladatait, úgymint:
távvezeték hálózat üzemeltetése,
hőközpontok üzemeltetése,
üzemeltetési és karbantartási szerződéssel rendelkező épületekben a szerződéses feladatok ellátása,
a számlázás alapját képező adatok begyűjtése és szolgáltatása a számlát kiállító egység számára,
a számlázási adatokat szolgáltató mérőeszközök hitelesíttetése (ki- és beszerelése),
hőközponti paraméterek figyelése és szükség szerinti beavatkozás a távfelügyeleti rendszer segítségével,
nem tervezett meghibásodások megszüntetése,
tervezett karbantartási-, felújítási és beruházási feladatok látása a saját tulajdonú berendezések esetében,
egyedi megrendelések teljesítése kapacitástól függően,
kapcsolattartás hőtermelő KAZINC-THERM Kft-vel,
műszaki tervegyeztetés, szaktanácsadás, műszaki felügyelet ellátása.

Műszaki jellemzők:

Kazincbarcika a lakások számát tekintve a 31. legnagyobb település az országban. A város lakásainak mintegy 65 %-át látjuk el távfűtéssel, mely arány országosan a 2. legnagyobb adat.
Összességében több mint 8.200 háztartási és 450 egyéb célú felhasználót szolgálunk ki, miszerint társaságunk az ország 14. legnagyobb távhőszolgáltatója.
Az általunk fűtött lakások össz légtérfogata 1.110.536 lm3.
2007. évben általunk vásárolt hőenergia: 465.544 GJ
A lekötött hőteljesítmény: megközelítőleg 57,6 MW
A hőenergia beszállítója a KAZINC-THERM Kft.
Távvezeték hálózatunk megközelítőleg 20,3 km, melyből a primer vezetékek hossza kb. 16,7 km. A teljes hálózat saját tulajdonban van.
Hőközpontjaink száma 123 db, melyeket 100 %-ban kiépített telemechanikai rendszerünk segítségével felügyeljük.
Hőfogadó állomásinak száma: 250 db

Prometheus Rt. - Szombathely

Cím:
9700, Szombathely Thököly Imre utca 45.
telefon:
94/345-009
:
94/345-009

Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Kft

Cím:
2030, Érd Emília u. 6. (központ)
telefon:
23 523-023
fax:
23 523-023
Tevékenység rövid leírása:
Az érdi Önkormányzat Képviselőtestülete 2000 december 15. napján Az érditávhőszolgáltató rendszer üzemeltetésének koncessziós szerződéssel történő átengedésére tárgyában koncessziós pályázatot hírdetett meg. A pályázati kiírás alapján a Prometheus Rt. és a Budapesti Erőmű Rt. által aléapított konzorcium közös ajánlatot nyújtott be. A pályázati eljárás eredményeképpen az Önkormányzat a konzorciumot nevezte meg a koncessziós pályázat győztesének, amelynek alapján megkötötték az üzemeltetésre vonatkozó alapvető feltételeket tartalmazó Koncessziós Megállapodást . A pályázati feltételek kielégítéséhez, a távhőellátó rendszer üzemeltetéséhez a Budapesti Erőmű Rt és a Prometheus Rt. 2001 június 14.-én megalapították az Érdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaságot (ÉRDHŐ Kft.-t)

KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.

Cím:
6000, Kecskemét Akadémia krt 4.
fax:
(76) 47 86 72
telefon:
(76) 47 86 72
Tevékenység rövid leírása:
Üdvözöljük!

Ön a Kecskeméti TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. oldalaira érkezett!
A menüpontokon átbarangolva megismerhet egy szeletet a kecskeméti távhőszolgáltatás múltjából, belepillanthat a jelenébe és talán egy kicsit a jövőjébe is...
A TERMOSTAR Kft több, mint 11 ezer lakásban és ezer egyéb fogyasztónál szolgáltat fűtést és melegvizet, valamint villamosenergiát is termel, mely a közcélú villamos hálózatba kerül.
Az utóbbi években Kecskemét Önkormányzatának egyik legnagyobb vagyonnal, üzleti forgalommal rendelkező, tervszerűen és jövedelmezően gazdálkodó társaságává vált.
Cégünk az ország egyik elismert távhőszolgáltatója, jól prosperál, biztos piacon és pénzügyi alapokon áll.
A cég küldetését az alábbiak szerint fogalmaztuk meg :
Minőségi és versenyképes szolgáltatást nyújtani a fogyasztók és a tulajdonosok elvárásai szerint. Partnereink teljes elégedettségét úgy szeretnénk elérni, hogy a magyar távhős szakma jelenlegi 103 szervezete,
vállalkozása közül a legjobb 5 cég között tartsák számon a Kecskeméti TERMOSTAR Kft-t.A társaság több évtizedes gyakorlattal rendelkezik forróvíz hálózatok, valamint ezek hőközpontjainak üzemeltetésében, karbantartásában és létesítésében. 2000-től a Kft. tevékenysége a villamos energia termelés-elosztás tevékenységével bővült.
A stratégiai jelentőségű beruházás, gázmotor blokkok telepítése kapcsolt energiatermelés céljából négy év alatt valósult meg. A kiserőmű 2004-től Kecskemét város villamos energia igényének közel 20 %-t biztosítja.
Az Árpádvárosi fűtőműben lévő berendezés 1,5 MW villamos és 1,6 MW hőteljesítményű.
A Széchenyivárosi fűtőműben üzemelő három gázmotor összes villamos teljesítménye 4,7 MW, összes hőteljesítménye 5 MW.
Távhőrendszere
a primer elosztó hálózat nyomvonala megközelítőleg 14 km
a szekunder elosztó hálózat nyomvonala megközelíti a 15 km-t
a rendszerben 94 db hőközpont található
ezen felül 301 db hőfogadó állomással is rendelkezik
Ezeken kívül a társaság foglalkozik még a hőenergia értékesítéséhez kapcsolódó szolgáltatásokkal, valamint egyéb másodlagos tevékenységekkel is.
A cég telephelyei, ellátási területek
Széchenyivárosi fűtőmű : 6000 Kecskemét Akadémia krt. 4.
E rendszer látja el a teljes fogyasztói kör 2/3-át. A hőt 7 db földgázüzemű forróvíz kazán és 3 db gázmotor állítja elő. Teljesítményük 72,8 MW. E kapacitásuk a legnagyobb hidegben 68,6 %-ban van kihasználva.

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2016 NetProdukt Hungary Kft.
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, Rt, Zrt. kereső.