Értékelje a céget!
65 találat 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Att-JES Szolgáltató Kft.

Cím:
3200, Gyöngyös Vármegyeház tér 1.
telefon:
(30) 953 75 13
telefon:
(30) 953 75 13
Tevékenység rövid leírása:
24 órás ügyelet!

VÁRDA-TÁVHŐ Kft.

Cím:
4600, Kisvárda Piac u. 5.
telefon:
(45) 40 42 99
telefon:
(45) 40 42 99
Tevékenység rövid leírása:
A Várda-Távhő Kft. Kisvárda város közigazgatási területén végzi szolgáltatási tevékenységét.
Főtevékenység: gőz- melegvízellátás, TEÁOR: 4030.
Ellátott lakások száma: 1240 db
Közületek, intézmények: 800 lakásegyenérték.
Távfűtött lakások összes fűtött légtérfogata: 176.943 lm3
Távfűtött közület légtérfogata: 105.650 lm3
Összes távfűtött légtérfogat: 282.593 lm3
Távvezeték hossza gerinc, elosztó, bekötővezetékkel: 7.300 m
Hőlépcső: 115/70 ?C

Fűtőerőmű Kft.

Cím:
8000, Székesfehérvár Királysor 1/b.
telefon:
22/312-202
fax:
22/312-202
Tevékenység rövid leírása:
Kollektívánk igyekszik a lehető legkomfortosabban, elfogadható áron, környezetünk maximális megóvása mellett hőt szolgáltatni a város 16.000 lakásába és számos közintézményébe.

Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

Cím:
2840, Oroszlány Bánki Donát út 2.
fax:
34/360-270
telefon:
34/360-270
Tevékenység rövid leírása:
Társaságunk elsősorban távhő-, illetve használati melegvíz szolgáltatással foglalkozik, továbbá az OSz Zrt. üzemelteti a város szennyvíztisztító telepét, illetve a városi csatornarendszert.
Vagyongazdálkodási üzletágunk foglalkozik az önkormányzati bérlakások kezelésével, a városi sportlétesítmények üzemeltetésével, illetve az Ipari Park ügyeinek intézésével is. Vállalkozási tevékenységek keretében ingatlanfejlesztéssel és értékesítéssel, valamint egyéb építőipari tevékenységekkel is foglalkozunk.

Csornai Hőszolgáltató Kft.

Cím:
9300, Csorna Barbacsi út 1
telefon:
(30) 956 47 71
telefon:
(30) 956 47 71

TIMPANON Kft Távhőszolgáltatási divíziója (volt Kazinc Távhőszolgáltató Kft.)

Cím:
3700, Kazincbarcika Liget u. 2.
telefon:
48/312426
fax:
48/312426
Tevékenység rövid leírása:
Felhasználóink érdekében társaságunk elsődleges céljának tekinti a közép és hosszútávú műszaki gazdasági biztonság fenntartását.
Ennek kiemelten fontos eleme: a szolgáltatási díjak ezen szempont szerinti alakítása, mely nyújtson fedezetet a biztonságos működéshez és fejlesztéshez, de a felhasználók részéről is elfogadható legyen.
Társaságunk felhasználóbarát, így minden tevékenységét a felhasználói igényeknek rendeli alá.

A cég történelmének jelentősebb mérföldkövei:

1965. A távhőszolgáltatás kezdete Kazincbarcikán, melyet a Kazincbarcikai Városgazdálkodási Vállalat távfűtési üzemeként lát el.
1979. Borsodtávhő alakulása
1992. Borsodtávhő jogutód nélkül megszűnt.
1992. KAZINC Távhő Kft alapítása
2002. szeptember 13: KAZINC-THERM Kft szolgáltatja a hőenergiát az AES Borsodi Energetikai Kft helyett.
2008. február 29: A KAZINC Távhő Kft jogutóddal megszűnik és beolvad a TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft-be.
2008. március 01: a TIMPANON Kft Távhőszolgáltatási divíziója látja el a szolgáltatáshoz kapcsolódó műszaki feladatokat.

Tevékenységi kör:

Divíziónk végzi városunk teljes területén a távhőszolgáltatási tevékenység műszaki feladatait, úgymint:
távvezeték hálózat üzemeltetése,
hőközpontok üzemeltetése,
üzemeltetési és karbantartási szerződéssel rendelkező épületekben a szerződéses feladatok ellátása,
a számlázás alapját képező adatok begyűjtése és szolgáltatása a számlát kiállító egység számára,
a számlázási adatokat szolgáltató mérőeszközök hitelesíttetése (ki- és beszerelése),
hőközponti paraméterek figyelése és szükség szerinti beavatkozás a távfelügyeleti rendszer segítségével,
nem tervezett meghibásodások megszüntetése,
tervezett karbantartási-, felújítási és beruházási feladatok látása a saját tulajdonú berendezések esetében,
egyedi megrendelések teljesítése kapacitástól függően,
kapcsolattartás hőtermelő KAZINC-THERM Kft-vel,
műszaki tervegyeztetés, szaktanácsadás, műszaki felügyelet ellátása.

Műszaki jellemzők:

Kazincbarcika a lakások számát tekintve a 31. legnagyobb település az országban. A város lakásainak mintegy 65 %-át látjuk el távfűtéssel, mely arány országosan a 2. legnagyobb adat.
Összességében több mint 8.200 háztartási és 450 egyéb célú felhasználót szolgálunk ki, miszerint társaságunk az ország 14. legnagyobb távhőszolgáltatója.
Az általunk fűtött lakások össz légtérfogata 1.110.536 lm3.
2007. évben általunk vásárolt hőenergia: 465.544 GJ
A lekötött hőteljesítmény: megközelítőleg 57,6 MW
A hőenergia beszállítója a KAZINC-THERM Kft.
Távvezeték hálózatunk megközelítőleg 20,3 km, melyből a primer vezetékek hossza kb. 16,7 km. A teljes hálózat saját tulajdonban van.
Hőközpontjaink száma 123 db, melyeket 100 %-ban kiépített telemechanikai rendszerünk segítségével felügyeljük.
Hőfogadó állomásinak száma: 250 db

NYÍRTÁVHŐ Kft.

Cím:
4400, Nyíregyháza Népkert u. 12.
telefon:
20/998-3671
telefon:
20/998-3671
Tevékenység rövid leírása:
Nyíregyháza területén 1966-ban kezdődött a távhőszolgáltatás, mára közel 16 ezer db lakás és 950 db közületi felhasználó kapcsolódik a rendszerre. A fűtött légtérfogat 3.8 millió lm3, a szolgáltatott melegvíz mennyiség 630 ezer m3/év.
A Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot tulajdonosunk Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 1992-ben alapította.
Tevékenységünk során eleget teszünk többek között a Távhő törvényben és végrehajtási utasításában előírt kötelezettségeinknek. Gazdálkodásunk eredményei tulajdonosunk elvárásait és a fogyasztók / felhasználók igényeit jelenítik meg.

Feladatunk a Nyíregyházi Erőmű Kft-től vásárolt hőenergia szállítása és elosztása és 2005. január 1-től az önkormányzati tulajdonú intézmények földgáztüzelésű berendezéseinek üzemeltetése.

Budaörsi Településgazdálkodási Kft.

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

Cím:
7400, Kaposvár Fő u. 52.
telefon:
82/529-230
fax:
82/529-230
Tevékenység rövid leírása:
A Kaposvári Vagyonkezelő Zrt. 1992. július 1-től működik a Kaposvári Építőipari,
Szolgáltató és Kereskedelmi Rt. egyik jogutódjaként.
A társaság tevékenységét döntően két üzletágon végzi:

- városi távhőszolgáltatás (6855 lakás, 269 egyéb fogyasztó)
- önkormányzati és vegyes tulajdonú épületek üzemeltetése és karbantartása ( 1500-1600 lakás), társasházkezelés

Az alaptevékenységet támogató és a rentabilitást javító további tevékenységek:

- villamos energia termelés és értékesítés (gázmotoros üzem)
- eszköz állomány, ingatlan bérbeadása
- társasházak kezelése ( 2000 lakás)
- egyedi megrendelésre végzett karbantartás.

KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.

Cím:
6000, Kecskemét Akadémia krt 4.
fax:
(76) 47 86 72
telefon:
(76) 47 86 72
Tevékenység rövid leírása:
Üdvözöljük!

Ön a Kecskeméti TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. oldalaira érkezett!
A menüpontokon átbarangolva megismerhet egy szeletet a kecskeméti távhőszolgáltatás múltjából, belepillanthat a jelenébe és talán egy kicsit a jövőjébe is...
A TERMOSTAR Kft több, mint 11 ezer lakásban és ezer egyéb fogyasztónál szolgáltat fűtést és melegvizet, valamint villamosenergiát is termel, mely a közcélú villamos hálózatba kerül.
Az utóbbi években Kecskemét Önkormányzatának egyik legnagyobb vagyonnal, üzleti forgalommal rendelkező, tervszerűen és jövedelmezően gazdálkodó társaságává vált.
Cégünk az ország egyik elismert távhőszolgáltatója, jól prosperál, biztos piacon és pénzügyi alapokon áll.
A cég küldetését az alábbiak szerint fogalmaztuk meg :
Minőségi és versenyképes szolgáltatást nyújtani a fogyasztók és a tulajdonosok elvárásai szerint. Partnereink teljes elégedettségét úgy szeretnénk elérni, hogy a magyar távhős szakma jelenlegi 103 szervezete,
vállalkozása közül a legjobb 5 cég között tartsák számon a Kecskeméti TERMOSTAR Kft-t.A társaság több évtizedes gyakorlattal rendelkezik forróvíz hálózatok, valamint ezek hőközpontjainak üzemeltetésében, karbantartásában és létesítésében. 2000-től a Kft. tevékenysége a villamos energia termelés-elosztás tevékenységével bővült.
A stratégiai jelentőségű beruházás, gázmotor blokkok telepítése kapcsolt energiatermelés céljából négy év alatt valósult meg. A kiserőmű 2004-től Kecskemét város villamos energia igényének közel 20 %-t biztosítja.
Az Árpádvárosi fűtőműben lévő berendezés 1,5 MW villamos és 1,6 MW hőteljesítményű.
A Széchenyivárosi fűtőműben üzemelő három gázmotor összes villamos teljesítménye 4,7 MW, összes hőteljesítménye 5 MW.
Távhőrendszere
a primer elosztó hálózat nyomvonala megközelítőleg 14 km
a szekunder elosztó hálózat nyomvonala megközelíti a 15 km-t
a rendszerben 94 db hőközpont található
ezen felül 301 db hőfogadó állomással is rendelkezik
Ezeken kívül a társaság foglalkozik még a hőenergia értékesítéséhez kapcsolódó szolgáltatásokkal, valamint egyéb másodlagos tevékenységekkel is.
A cég telephelyei, ellátási területek
Széchenyivárosi fűtőmű : 6000 Kecskemét Akadémia krt. 4.
E rendszer látja el a teljes fogyasztói kör 2/3-át. A hőt 7 db földgázüzemű forróvíz kazán és 3 db gázmotor állítja elő. Teljesítményük 72,8 MW. E kapacitásuk a legnagyobb hidegben 68,6 %-ban van kihasználva.

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018 Tudakozó Rendszer Kft.
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.