Értékelje a céget!
80 találat 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Marcali Város Önkormányzata

Cím:
8700, Marcali Rákóczi út 11.
fax:
85/501-050
telefon:
85/501-050
Tevékenység rövid leírása:
A város Somogy megye északnyugati részén terül el.

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Cím:
2360, Gyál Rákóczi út 44.
telefon:
29/340-134
fax:
29/340-134
Tevékenység rövid leírása:
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

ügyvezető igazgatója Kardos Laszló és Székelyné Jene Mária,
Gyál Város Képviselő-testületétől kapott bizalmat, hogy a céget irányítsa, működtesse.

A Társaság Gyál város térsége, környezetvédelme, valamint a közforgalom számára megnyitott, illetve megnyitásra kerülő utak, híd,
alagút fejlesztéséhez, a helyi közutak fenntartásához és üzemeltetéséhez, az egészséges ivóvíz ellátásához, az egészségügyi és szociális alapellátásához,
köztemető fenntartásához a helyi önkormányzat kötelező feladataként előírt kiemelten közhasznú feladatok ellátására alakult.

Fő tevékenységi kör a településtisztasági szolgáltatás, illetve a folyékony hulladék kezelése. A cég jelenleg 40 főt foglalkoztat.

Egyéb szolgáltatásaik:

Villanyszerelés,

Munkahelyi étkeztetés,

Közétkeztetés,

Egyéb szárazföldi személyszállítás,

Közúti teherszállítás,

Temetkezés

Rendezvényekre hidegtálak - valamint meleg ételek készítését is vállalják.

ALAPÍTÁSRÓL:

Az irodájuk 2360 Gyál, Rákóczi út 44-46. (Rákóczi iskola épülete, bejárat a Károlyi u. felől) alatt található, ahol várják mindazokat, akik bármelyik szolgáltatásukat szeretnék igénybe venni. www.gyalkht.hu

Adószámuk: 20754299-2-13, ahol az adózóknak jövedelmük 1 %-át lehet felajánlani.


A Gyál Városüzemeltetési Közhasznú Társaságot Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete alapította a 185/2000.(VI-22.) számú KT határozatával.
Társaságung Gyál Város térségének környezetvédelme, valamint a közforgalom számára megnyitott, illetve megnyitásra kerülő utak, híd,
alagút fejlesztéséhez, a helyi közutak fenntartásához és üzemeltetéséhez, az egészséges ivóvíz ellátáshoz, az egészségügyi és szociális alapellátáshoz,
köztemető fenntartásához kapcsolódó, az 1997. évi CLVI. törvény V. fejezetében megfogalmazott vonatkozó és az 1990. évi LXV. Törvény 8.§-ának (4) bekezdésében ?
a helyi önkormányzat kötelező feladataként ? előírt kiemelten közhasznú közfeladatok ellátása céljából alakult.
A hivatkozott önkormányzati törvény előírásai szerint, a végrehajtásról mint helyi önkormányzatnak, Gyál Város Önkormányzatának kell gondoskodnia.
Az alapítói okiratokat 2000. július 10-én nyújtották be a Fővárosi Bírósághoz, mint Cégbírósághoz, ahol a cég 2000. július 20. napján bejegyzésre került.
A Társaság létesítő okirata szerint tevékenysége kiemelten közhasznú szervezetként, a társadalom és az egyének közös érdekeinek kielégítésére irányuló tevékenységeket végez.
Legfontosabb adatait 2000-ben a Gyáli Millenniumi újság útján nyilvánosságra hozta.

A társaság főbb jellemző adatai:

cégjegyzék szám: Cg.13-14-000098

a cég székhelye: 2360 Gyál, Rákóczi út 44.

a cég adószáma: 20754299-2-13Társaságunk a közhasznú tevékenysége gyakorlása során:

nem zárja ki, hogy céljai szerint bármely természetes, vagy jogi személy részesülhessen a közhasznú szolgáltatásból;

vállalkozási tevékenységet csak közhasznú célja érdekében végezhet;

gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt csak az alapítói okiratban foglalt közhasznú tevékenységre fordítja;

politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Kunhegyes Város Önkormányzata

Cím:
5340, Kunhegyes Rákóczi u. 10-14. II/29.
telefon:
530-620
telefon:
530-620

Polgármesteri Hivatal, Tolcsva

Cím:
3934, Tolcsva Szabadság tér 16.
telefon:
47/384-217
fax:
47/384-217

DVG Zrt

Cím:
2400, Dunaújváros Kenyérgyári út 1
e-mail:
dvgrt@mail.dvgrt.hu
telefon:
dvgrt@mail.dvgrt.hu
Tevékenység rövid leírása:
Részvénytársaságunk 1992. január 1-jén a Dunaújváros Ingatlankezelő és Városgazdálkodási Vállalat átalakulásával, tőkeemelés útján, zártkörű alapítással jött létre.
2000. február 1. napjától a társaság neve: DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Rt., majd 2006. január 10-től DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. lettünk.

A társaság tevékenysége a város növekedésével párhuzamosan bővült, illetve kiegészült a kommunális szféra feladataival, illetve a tanácsi építő vállalatok profiljával.

A társaság alapvető feladatai:

Önkormányzati megbízás alapján elvégzendő feladatok:

- bérlakások üzemeltetése, kezelése
- egyéb bérlemények üzemeltetése, kezelése
- lakó- és középületek felújítása, karbantartása
- lakó- és középületek építése, átépítése
- közparkok fenntartása, kezelése
- véderdő és belterületi fásítások fenntartása, kezelése
- közterületek tisztántartása, hulladékszállítás és elhelyezés
- hó- és síkosságmentesítés
- nyilvános illemhelyek üzemeltetése
- köztemető fenntartása, üzemeltetése
- piac- és vásárüzemeltetés
- sportlétesítmények üzemeltetése
- közterületi reklámvagyon-hasznosítás.

A társaság önálló feladatai:

- társasházi közös képviselet
- telephely, ingatlan őrzés-védelem, biztonságtechnika, portaszolgálat
- étkeztetés, élelmezés, étterem üzemeltetés, parti szerviz
- rendezvényszervezés.

Tevékenységi körünkhöz kapcsolódik a városfejlesztési feladatok előkészítésének, végrehajtásának, felügyeletének is egy jelentős hányada, kiegészítve az Önkormányzat ezen irányokban tevékenykedő irodáinak munkáját.

Munkánk során igyekszünk ellátni településünk kommunális szolgáltatási, fejlesztési és fenntartási feladatainak meghatározó részét annak érdekében, hogy a városlakók életminősége javuljon, valamint Dunaújváros élhetőbb várossá váljon.

A társaságunk törzsszervezete 100 %-ban az Önkormányzat tulajdonában van. A leánytársaságok (Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató Kft., Dunanett Kft.) tulajdonviszonyai már jóval vegyesebbek, főként szakmai befektetők jelennek meg a társtulajdonosként.

Gazdálkodásunk mozgásköre a város területéről kilépve a kistérség és a régió irányába folyamatosan bővül, szélesedik. Eredményeinkkel városunk gazdálkodását támogatjuk alapellátási feladatainkon keresztül.

Tevékenységünk a városgazdálkodás szerves része. Közreműködésünkkel valósul meg a lakosság kommunális ellátásának jelentős része és városunk üzemeltetésének döntő hányada. Gazdálkodásunk jelentős részét hosszú távú együttműködési szerződések biztosítják, fennmaradó gazdasági erőnket a piacon értékesítjük.

Eredményességünk a gazdasági környezet és feltételrendszer változásaival összhangban változik. Gazdálkodásunk biztonságát és növekedésének mértékét erősödő piaci jelenléttel biztosítjuk. Támogatunk minden gazdálkodást segítő innovatív megoldást, folyamatosan fejlesztjük ellátási feladataink színvonalát és minőségét. Az elért piaci szerepkör megőrzését a folytonos bővülés stratégiája egészíti ki.

A versenyszemlélet gazdálkodásunk mozgatórugója, mely kiegészül a kölcsönös érdekeken nyugvó együttmunkálkodás gyakorlatával. Feladataink jellege társaságunkban jelentős szociális érzékenységet fejlesztett ki, melyet ügyfélkezelésünk jól kamatoztat.
Összességében gazdálkodásunkkal igyekszünk megfelelni tulajdonosunk, DMJV Önkormányzat elvárásainak és a piacelvű gazdálkodás szabályainak.

Vállalkozásunk alapvető célja a társaság hosszú távú működésének biztosítása, a vagyonkezelési és egyéb gazdálkodási feladatok ellátása, az önkormányzat tulajdonosi érdekének megfelelő eredmény elérése mellett.
Legfontosabb célkitűzésünk, hogy társaságunk a középtávú stratégiai elképzeléseivel összhangban a piacgazdálkodás követelményeinek megfelelően, korszerű vagyonkezelő szervezetként gazdaságosan működjön.
Céljaink között szerepel továbbá a leányvállalatok stratégiai jellegű összefogása, irányítása, valamint a tulajdonunkban lévő ingatlanok, gépek, berendezések működtetése, hasznosítása.

A társaság humánerőforrás-gazdálkodásának elsődleges célja ? a megfelelő szakmai színvonal megőrzése és a társaság működőképességének biztosításán kívül ? a dolgozók megtartása és továbbképzése.

Városkutatás Kft.

Cím:
1093, Budapest Lónyay u. 34.
fax:
216-3001
telefon:
216-3001
Tevékenység rövid leírása:
Cégünk elsősorban városfejlesztéssel foglalkozik. Kutatási, tanácsadói feladatokat vállal, szakmai konferenciákat szervez, képzési programokat állít össze és bonyolít le.

Hajduszoboszló Város Önkormányzata

Lakitelek Polgármesteri Hivatala

Cím:
6065, Lakitelek Széchenyi krt. 48.
telefon:
76/449-011
fax:
76/449-011

Polgármesteri Hivatal, Tornyosnémeti

Cívis Ház Zrt.

Cím:
4024, Debrecen Iparkamara u. 2.
e-mail:
civishaz@civishaz.hu
telefon:
civishaz@civishaz.hu
Tevékenység rövid leírása:
Ingatlanvagyon kezelése, bérbeadása; ingatlanforgalmazás; lakásépítés; üzlethelyiségek béreltetése; ingatlanfejlesztés Foglalkoztatottak száma: 95

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2016 NetProdukt Hungary Kft.
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, Rt, Zrt. kereső.