Értékelje a céget!
39 találat 1 | 2 | 3 | 4

Magyar Villamos Művek Rt.

Cím:
1011, Budapest Vám út 5-7.
telefon:
202-1246
telefon:
202-1246
Tevékenység rövid leírása:
Az MVM Rt. szerteágazó, összetett feladatkört lát el. Az érvényes reguláció szerint alapvető tevékenysége a villamosenergia szállítói, nagykereskedői feladatainak ellátása. Ebbe a tevékenységi körbe tartozik az energia importja és exportja is. Az MVM Rt. a villamosáramot megvásárolja az erőművektől, illetve az importforrásoktól és értékesíti a területi áramszolgáltatóknak. Tevékenysége során feladata az erőművek és az alaphálózat legkisebb költséggel történő, optimális kihasználásának biztosítása.

Deli-Vill Bt.

Cím:
2151, Fót Szabadság u. 15.
fax:
27/362-859
telefon:
27/362-859
Tevékenység rövid leírása:
Cégünk a villamosság területén tevékenykedik. A szerelésen és javításon kívül főleg elektromos szereléssel és létesítmények szabályozásával foglalkozunk.

SATRONIK Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Cím:
1204, Budapest Koppány u.14.
telefon:
285-0132
e-mail:
285-0132

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Rt.

Cím:
4024, Debrecen Salétrom u. 3.
telefon:
52/348-722
fax:
52/348-722
Tevékenység rövid leírása:
Cégünk 1997. július 1-jén Debreceni Közlekedési Vállalatból, DKV Debreceni Közlekedési Rt. lett.
2000. március 9-én a Debrecen Város Önkormányzata megalapította a Debreceni Vagyonkezelő Rt-t, melynek a DKV Rt. is a tagvállalata.
2002. január 1-től bővült Részvénytársaságunk tevékenységi köre Debrecen város fizető várakozó helyeinek üzemeltetésével. A parkolás üzemeltetés feladatának látjuk a működési technológiák bővítését és a területi lefedettség növelését.
A 2002-es év változásokat hozott a Társaságunk életében, nemcsak szervezeti, gazdasági területeken, hanem a marketing, kommunikáció területén is. Ezt a megkezdett folyamatot a működési hatékonyság növelése mellett a lakosság igényeinek magasabb szintű kiszolgálása jellemzi.
2004. március 30-án Társaságunk MSZ EN ISO 9001:2001 számú szabvány szerinti minőségirányítási tanúsítványt szerzett.
Működésünket, gazdálkodásunkat - a napjaink fejlett közszolgáltató cégeit jellemzően - dinamikusság és áttekinthetővé alakítjuk a szolgáltatásainkat igénybevevők és a tulajdonos, a Debreceni Vagyonkezelő Rt. elvárásának megfelelően. Társaságunk azon dolgozik, hogy utasorientált közösségi szolgáltatást nyújtsunk, amely alkalmas a város tömegközlekedési feladatainak ellátására és egyben az egyéni közlekedés versenytársává válhat.
A Társaságunk jogelődjein keresztül 1884 óta látja el Debrecen városában a menetrend szerinti közösségi személyszállítási feladatokat, a szolgáltatást megrendelők és igénybevevők elvárásainak megfelelően.
A kötöttpályás közlekedési eszközökkel bonyolított személyforgalom részesedése a város közösségi közlekedési piacán eléri a 30%-ot. A villamos és a trolibusz viszonylatokon jelentkező utazási igényeknek a járműállományunk jelenlegi összetétele alapján az alábbi járművek üzemben tartásával felelünk meg:
villamosok
FVV 1200 8 db
KCSV6 11 db
trolibuszok
ZIU-9 6 db
Ikarus-Obus 280T.9.90 4 db
MAZ 103T 1 db
Solaris-Ganz Trollino 12 5 db
Solaris-Ganz Trollino 12D (Euro3) 5 db
Solaris-Ganz Trollino 12 D2 (Euro4) 11 db
Szolgáltatásainkat évente több, mint 40 millió utas veszi igénybe.
Alapvető célunk, hogy az utas- és ügyfél igények folyamatos figyelemmel kísérésével olyan szolgáltatást alakítsunk ki, amelynek színvonala a közösségi közlekedés és a fizető várakozóhelyek üzemeltetésében a vevőink elégedettségéhez vezet.
A fejlesztési elképzeléseink megvalósításával, azok forrásainak megteremtésével, valamint az elektromos vontatású környezetbarát járműveink közlekedtetésével kíván Társaságunk hozzájárulni a Debrecenben élők környezetének megőrzéséhez és életkörülményeinek javításához.
Debrecen város fejlődését bemutató Főnix tervhez igazodóan Társaságunk a villamospálya további korszerűsítését, a trolibusz járműállomány rekonstrukcióját és a nagy lakótelepek irányában a teljesen környezetbarát 2-es villamosviszonylat kiépítését tekinti fő céljainak.
Szervezeti egységek
Forgalmi munkavállalóink végzik Debrecen város területén az elektromos vontatású közösségi közlekedés és az önkormányzati fizető várakozóhelyek üzemeltetését. A forgalomi igényekhez kapcsolódóan készítjük a menetrendeket, folyamatosan biztosítjuk a forgalom fenntartását és esetlegesen a forgalmat zavaró helyzetek bekövetkezése esetén azonnali operatív intézkedéseket hajtunk végre.
Társaságunk tulajdonában lévő tömegközlekedési járművek (villamosok, trolibuszok) javítási és fenntartási tevékenységét a Járműfenntartási Üzem jól képzett szakemberei végzik. Naponta átvizsgálják a menetrend szerinti forgalomban résztvevő járműveket az üzemeltetési előírások alapján. Folyamatosan figyelemmel kísérik az eszközök futásteljesítményét, melyek alapján az ún. ciklikus karbantartási feladatokat végrehajtják a megadott technológiák szerint, valamint a járművek üzemeltetéséhez szükséges elektromos alkatrészek felújításának egy részét is végzik.
Az Infrastrukturális Üzem alapvető tevékenységi köre a villamos és trolibusz közlekedés zavartalan bonyolításához nélkülözhetetlen áramellátás biztosítása, a felsővezeték és földkábel hálózat, illetve a villamospálya fenntartása, karbantartása. Az üzem feladatai közé tartozik a társaságunk létesítményeinek, épületeinek, gépeinek, berendezéseinek fenntartása, valamint az energiagazdálkodási és környezetvédelmi tevékenység.
A Beruházási, Fejlesztési Üzem feladata részvénytársaságunk fejlesztési koncepciójának kidolgozása, a beruházási és fejlesztési feladatok tervezése, ütemezése és végrehajtása. A projektek pénzügyi forrásainak biztosításához pályázati lehetőségek keresése és a pályázatok elkészítése.
Parkolás
Debrecenben 1993-tól kezdődően léptek életbe azon rendeletek, melyek a parkolás szabályozását voltak hivatottak biztosítani. A fizető parkolóhelyek száma a korábbi 450 indulási számról akkor közel duplájára emelkedett.
A belvárosban két díjövezet lett kialakítva. Az egyes parkolási övezetek a parkolási zóna táblától kezdődnek és a parkolási zóna vége tábláig tartanak. (A kereszteződések nem oldják fel a parkolási zóna tábla hatályát!)
Bevezetésre került az óránkénti díjtétel és egyéb bérletfajták használata. A díjfizetés automatáknál, parkolóóráknál és díjbeszedőknél történt.
A belváros fokozott gépkocsi forgalmának növekedése és a parkolóhelyek számának korlátozott volta miatt, valamint a gazdasági környezet változását is figyelembe véve ezen rendeletét (20/1993. (V.24.) Kr.sz.) a város közgyűlése eddig több alkalommal módosította.
A DMJV Önkormányzat közgyűlésének 250/2001. (XII.20.) Kh. határozata - mely a város tulajdonában lévő várakozóhelyek üzemeltetésére kiírt pályázatot zárta le - alapján a fizető várakozóhelyek üzemeltetését Társaságunk végzi 2002. január 2-től. A tevékenység átvételekor 26.000 m2-en 1987 darab parkoló állt a gépjármű tulajdonosok rendelkezésére. A belvárosban 35 darab parkolójegy kiadó automata működött.
Az eltelt időszak alatt számos fejlesztést végeztünk, melyekkel célunk a rugalmasabb parkolási lehetőség, valamint a gyors ügyintézés elérése volt.
Jelenleg 52.000 m2-en mintegy 4400 parkolóhelyet üzemeltetünk, az automaták száma mára 100 darabra emelkedett. A parkolási tevékenységben parkolóőr, ellenőr, műszerész és ügyfélszolgálati munkatársak segítik az ügyfelek teljes körű kiszolgálását, és a megfelelő szintű parkolási szolgáltatás nyújtását.
A gyors kiszolgálás érdekében, az ügyfélszolgálati irodánkban működő számítógépes rendszert továbbfejlesztettük, mellyel lehetőség nyílt többek között a parkolókártya bevezetésére. Ez a fizetési mód megkönnyíti a jegyváltást és egyre közkedveltebb városunkban. A fizető várakozóhelyeken Siemens Prisma 5 típusú parkolójegykiadó automaták működnek, melyek biztosítják a készpénzfizetéses és a korszerű chipkártyás rendszer működését. Az automaták működéséről GSM alapú távfelügyeleti rendszer tájékoztatja a műszerész csoportunkat.
Jövőkép
Működésünket, gazdálkodásunkat - a napjaink fejlett közszolgáltató cégeit jellemzően - dinamikussá és áttekinthetővé kívánjuk alakítani az utasok, ügyfelek és a tulajdonos, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. elvárásának megfelelően.
Olyan utasorientált közösségi szolgáltatást kívánunk nyújtani, amely alkalmas a város közlekedési feladatainak ellátására, és egyben az egyéni közlekedés versenytársává válhat.
Az utasorientált szemléletre épülő stratégiával el kívánjuk érni a közösségi közlekedést igénybe vevő utasok megtartását, és az eddig más közlekedési módot használók megnyerését.
A városi tulajdonú fizető várakozóhelyek üzemeltetőjeként el kívánjuk érni, hogy minél több területet érintően, korszerű, távfelügyelt parkolási rendszer kerüljön kiépítésre és ezáltal a tevékenység árbevétele és eredményessége is növekedjen.
Célunk az újonnan létesítendő parkolóházak üzemeltetésében történő jelentős szerepvállalás.
Részvénytársaságunk fontosnak tartja, hogy korszerű elektromos vontatású környezetbarát járműveink közlekedtetésével és a világszerte nagyvárosokban alkalmazott "P+R" rendszer kialakításával hozzájáruljon a Debrecenben élők egészséges életkörülményeinek, környezetének megőrzéséhez, javításához.
Az ökológiai értékek és az egészséges lakókörnyezet megőrzése szempontjából fontosnak ítéljük meg az Európai Unió tagországaihoz hasonlóan a közösségi közlekedési ágak fejlesztése során az elektromos hajtás preferálását.

Bettermann OBO Kft.

Cím:
2347, Bugyi Alsóráda u. 2.
fax:
29/349-100
telefon:
29/349-100
Tevékenység rövid leírása:
Villamosság, villanyszerelés a profilunk. Javítási és szerelési munkákon kívül karbantartást is végzünk.

Paksi Atomerőmű Zrt.

Cím:
0, Pf. 71.
telefon:
75/505-000
:
75/505-000
Tevékenység rövid leírása:
A paksi atomerőmű létesítése volt a XX. század legnagyobb ipari beruházása Magyarországon. Az atomerőmű névleges teljesítménye - az 1., a 2. és a 4. blokkon végrehajtott teljesítménynövelés után - már 1970 MW. Ezzel a magyarországi villamosenergia-termelésben meghatározó szerepet tölt be, annak mintegy 40 %-át adja. 2008-ban az erőmű négy blokkja összesen 14 818 GWh villamos energiát termelt. A 3. blokk teljesítménynövelési programja 2009-ben fejeződik be.

Az atomerőműben termelt villamos energia értékesítési ára a hazaiak közül a legalacsonyabb, 2008-ban 1 kilowattóra 10 forint 16 fillér volt. Az atomerőmű az egyéb villamos erőművekkel összehasonlítva a legkevésbé környezetszennyező, nem bocsát ki szén-dioxidot, ezzel évente 2 millió ember oxigénszükségletét takarítja meg. Ez megegyezik a magyar erdők évi oxigéntermelésével. Így a paksi atomerőmű az ország számára mind energetikai, mind környezetvédelmi, mind gazdasági szempontból nélkülözhetetlen.

A paksi atomerőmű biztonsága minden vonatkozásban megfelel az Európai Unióban működő, hasonló korú atomerőművek biztonságának. Ezt a tényt a Nyugat-Európai Nukleáris Hatóságok Szövetségének (WENRA) részletes ellenőrző vizsgálata állapította meg. A Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése átérezve az ország energiaellátása iránti felelősséget, olyan döntést hozott, hogy a nukleáris biztonság magas színvonalának megőrzése mellett 20 évvel - 2032-2037-ig - meg kívánja hosszabbítani a blokkok üzemidejét. A döntés biztonsági, környezetvédelmi, műszaki és gazdasági vonatkozásban is megalapozott. Az erőmű szakemberei megkezdték a törvény által előírt hatósági engedélyek beszerzését, és egyúttal a felkészülést az üzemidő meghosszabbítására. Állami támogatást, központi pénzügyi forrásokat az erőmű nem vesz igénybe az üzemidő-hosszabbítás megvalósításához.

Az erőmű célja, hogy terveihez a magyar társadalom többségét támogatóként maga mögött tudja. A közvélemény-kutatások évről évre bizonyítják, hogy a lakosság 73-74 %-a egyetért azzal, hogy Magyarországon atomerőmű működik

Irányfény Villamosipari Kft.

Cím:
1138, Budapest Váci út 178.
fax:
412-0169
telefon:
412-0169
Tevékenység rövid leírása:
Műhelyünk felszereltségére fokozott hangsúlyt fektetünk, hogy kiváló műszaki színvonalat biztosíthassunk, és ügyfeleink megnövekedett igényeit is gond nélkül kielégíthessük. Ezen igények teljesítésére cégünk rendelkezik a villamosipar területén használatos korszerű gépek, illetve eszközök többségével.

FMF Vill.Kft.

Cím:
7623, Pécs Megyeri út 62.
fax:
72/212-297
telefon:
72/212-297

Pozitív Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Cím:
9798, Ják Széchenyi u. 39
fax:
94/556-047
telefon:
94/556-047
Tevékenység rövid leírása:
A Pozitív Kft. 1990-ben kisvállalkozásból jött létre. Vállalkozásunk 1994-ben indította el lakatosüzemét, amely ma már exportra termel és sok helybéli lakosnak nyújt megélhetést.

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.